ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете гривна Pandora и три подаръчни комплекта C-THRU Glamorous всяка седмица


Кампанията C-THRU Glamorous World се провежда и организира във Facebook и Instagram от „ЕС Медиа“ АД, ЕИК 203730070, с адрес София, бул. „Христофор Колумб“ 43, с възложител  “Сарантис България” ЕООД с адрес гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ЕИК 831542220.
Взимайки участие в провежданата промоционална игра във Facebook и Instagram, чиито условия са обявени на facebook страницата на Glamour Bulgaria, участниците в Играта се съгласяват с изложените по-долу Официални Правила и се задължават да ги спазват.
I. Механизъм
1. Промоционалната игра се провежда в социалната мрежа Facebook на адрес https://www.facebook.com/GlamourBulgaria и в Instagram.
2. Периодът на активно участие в кампанията е от 23 октомври до 12 ноември 2017г. включително.
3. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия за участие:
3.1. Да качи снимка на своя Glamorous визия в коментар под седмичните анонси за играта на facebook страницата на Glamour Bulgaria с хаштаг #cthrumakeastatementBG или в Instagram с хаштаг #cthrumakeastatementBG.
Снимката може да бъде тип selfie, снимка в цял ръст или фрагмент от оригинален аутфит, както и селекция от собствени дрехи и аксесоари.
Седмичният анонс на играта във Facebook се публикува всеки понеделник, както следва: 30/10, 06/11 и 13/11/2017г.
Участниците в Instagram следва да качат снимка в личния си профил и да добавят #cthrumakeastatementBG. Публикацията трябва да бъде публична.
3.2. Участниците могат да се включат в Кампанията по всяко време в рамките на активния й период.
3.3. Всеки Участник има право на участие с до 10 снимки.
4. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора или Възложителя, и не е обвързано със заплащане на такса.
II. Право на участие
5. Кампанията се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 14 години, с изключение на служителите на “Сарантис България” ЕООД, „ЕС Медиа“ АД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.
Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родител/настойник.
6. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, целящи увеличаване шанса за печалба.
III. Награди
7. Наградите в промоционалната игра са:
7.1. Седмични – 3 броя комплект C-THRU Glamorous тоалетна вода 30мл и парфюмен спрей за тяло 150мл.
7.2. Голяма награда – гривна Pandora с три талисмана на стойност 345 лв. без ДДС.
8. Победителите се избират от тричленно жури в състав:
–           Ани Младенова (Главен редактор на сп. Glamour),
–          Тереза Ангелова (Търговски мениджър на сп. Glamour),
–           Радослава Вачева (Бранд мениджър на козметична марка C-THRU)
9. Седмичните победители се избират между всички участници, взели участие в Кампанията във Facebook и Instagram, които не са печелили награда. Големият победител се избира от тричленното жури между всички Участници, взели участие в Кампанията във Facebook и Instagram.
10.       Печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет адрес https://www.facebook.com/GlamourBulgaria , както следва:
Седмични награди за седмица 1 – до 22:00ч. на 30/10/2017г.
Седмични награди за седмица 2 – до 22:00ч. на 06/11/2017г.
Седмични награди за седмица 3 – до 22:00ч. на 13/11/2017г.
Голям победител – до 22:00ч. на 17/11/2017г.
11.       Във връзка с данъчното облагане на получените Награди на стойност над 30лв. Възложителят предоставя на Големия победител служебна бележка за стойността на спечелената и получена награда, като за целите на издаване на служебната бележка Големият победител предоставя на Организатора допълнително свои лични данни (три имена, ЕГН и постоянен адрес). Служебната бележка се използва при подаване на годишна данъчна декларация съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ. В случай, че Наградата на стойност над 30 лв. е спечелена от лице, което не е навършило 18 год, съгласно чл. 50, ал.8 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация за доходите на малолетните и непълнолетните лица се подава от родителите, съответно от настойниците или попечителите.
12. За да получи наградата си, всеки печеливш Участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на facebook страницата на Glamour Bulgaria в рамките на 10 работни дни след обявяването на печелившите и да подаде следните данни за доставка: име и фамилия, точен адрес за доставка и телефон за контакт.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *