ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ваучер за екскурзия на стойност 1000 лв. и 20 комплекта Brilliance and Care


1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Фотоконкурс „ ЕСЕННА УСМИВКА“ се организира и провежда от „Пиер Фабр Дермо-Kозметик България“ ЕООД, адрес на управление: гр.София, бул. „България” 49, ет.6 ( „Организатор” ).
1.2. С участието си в тази играта, участникът заявява, че е запознат с настоящите правила и се съгласява да спазва условията за провеждане на фотоконкурса, както и промените към тях, приети по реда на т.1.4.
1.3. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на играта на адрес http://photo.pierrefabre-oralcare.bg/autumnsmile/usloviq.
1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като се задължава да оповести промяната чрез сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg и фейсбук страницата https://www.facebook.com/usmivka.bg/.

2. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Фотоконкурс „EСЕННА УСМИВКА“ се организира с цел популяризиране на продуктите с търговски марки ELGYDIUM, Eludril, Arthrodont, Parodium, Elugel, Sensigel.

3. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва официално в 9:00 ч. на 4.10.2017 г. и ще продължи до 23.59:00 ч. на 15.12.2017 г.
3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България, в рамките сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице с местоживеене в България, което притежава регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” ( www.facebook.com ) или сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.
4.2. В играта нямат право да участват служители на „Пиер Фабр Дермо-Козметик България” ЕООД и фирми, свързани с организирането и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.

5. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Участието в Играта е обвързано с безплатна регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” ( www.facebook.com ) или сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.
5.2. За участие в Играта е необходимо да се осъществи РЕГИСТРАЦИЯ в сайта или създаване на личен профил във Фейсбук.
5.3. За участие в първия етап на конкурса се допуска качването само на ЕДНА авторска фотография.
5.4. За участие във втория етап на Играта е необходимо потребителят да даде своя глас само за ЕДНА от участващите в конкурса фотографии.
5.5. С регистрацията си по реда на т.5.1.,5.2.,5.3.и/или 5.4. от Официалните правила, Участникът получава възможността да участва в Играта за обявените награди.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. Играта фотоконкурс „ЕСЕННА УСМИВКА” е базирана на сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg.
6.2. За да участвате в ПЪРВИЯ етап от играта за спечелване на награди, посочени в т. 7, е необходимо в периода от 9:00 ч. на 4.10.2017 г. до 09:00 ч. на 15.11.2017 г. да следвате следните стъпки:
Стъпка 1: Да извършите регистрация на сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg като посочите име, фамилия, имейл и въведете парола от поне 8 символа. Паролата трябва да съдържа само букви A-Z a-z, цифри или тирета -, _.
Ако разполагате с личен фейсбук профил, може да влезете с него, без да извършвате допълнителна регистрация на сайта.
Стъпка 2: Да качите Ваша авторска фотография в размер до 3 МВ във формат jpg, jpeg, png.
Стъпка 3: Изчакайте одобрение от администратор.
6.3. За да участват в конкурса, всички фотографии подлежат на одобрение от администратор и трябва да отговарят на изискванията, посочени в т. 11.
6.4. За да участвате във ВТОРИЯ етап от играта за спечелване на награди, посочени в т. 7, е необходимо в периода от 9:00 ч. на 15.11.2017 г. до 09:00 ч. на 15.12.2017 г. да следвате следните стъпки:
Стъпка 1: Да извършите регистрация на сайта http://photo.pierrefabre-oralcare.bg като посочите име, фамилия, имейл и въведете парола от поне 8 символа. Паролата трябва да съдържа само букви A-Z a-z, цифри или тирета -, _.
Ако разполагате с личен фейсбук профил, може да влезете с него, без да извършвате допълнителна регистрация на сайта.
Стъпка 2: Да дадете своя глас само за ЕДНА от публикуваните в секцията Галерия фотографии.
6.5. След приключване на периода на провеждане на играта от т. 3., участниците, изпълнили успешно стъпките от етап едно и/или етап две, получават посочените в т.7. награди.
6.6. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участници, използвали нерегламентирани начини за придобиване на Награда.

7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Участникът събрал най-много гласове от 9:00 ч. на 15.11.2017 г. до 09:00 ч. на 15.12.2017 г. ще спечели ваучер за екскурзия, до избрана от него дестинация, на стойност 1000 лв. от туристическа агенция.
7.2. Първите 10 (десет) обявени в раздел „Галерия” на Играта, събрали най-много гласове ще спечелят комплект „Brilliance and Care“ от програмата „По – бели зъби“, всеки от който съдържа: 1 (един) брой ELGYDIUM Brilliance & Care полираща паста за зъби, 1 (един) брой ELGYDIUM избелваща паста за зъби и 1 (един) брой ELGYDIUM избелваща четка за зъби.
7.3. Десет участници гласували за снимка избрани на случаен принцип след приключване на играта ще получат комплект „Brilliance and Care“ от програмата „По – бели зъби“, всеки от който съдържа: 1 (един) брой ELGYDIUM Brilliance & Care полираща паста за зъби, 1 (един) брой ELGYDIUM избелваща паста за зъби и 1 (един) брой ELGYDIUM избелваща четка за зъби. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *