ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 60 ваучера по 50 лв. и 150 продуктови пакета Suchard

 • Официални правила за промоцията:
  • 1. Организатор на Промоцията /Играта/ е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.suchard.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес www.suchard.bg.
  • 2. Период на промоцията: 01.11.2017 г. – 30.11.2017 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 • Право на участие:
  • 3. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Проксимити София ЕООД, Карат България ООД, Тип Топ Куриер АД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • 4. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
  • 5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, както и срив в информационните технологии. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • 6. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.suchard.bg за периода на Промоцията.
  • 7. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:

  Участникът трябва да влезе на сайта www.suchard.bg. Чрез бутона „Създай вълнуващ празник“ всеки участник ще може да създаде свой Suchard колаж в следните стъпки:
  • Стъпка 1 – Избира един от четирите предварително зададени повода;
  • Стъпка 2 – Участникът трябва да селектира максимум до две от описанията на конкретния повод от падащото меню;
  • Стъпка 3 – Участникът трябва избере една от предварително зададените снимки в галерията;
  • Потребителят вижда създадения от него Suchard колаж с избрания повод в красива рамка. Ако потребителят е съгласен, то финализира своя Suchard колаж и потвърждава натискайки бутона „Напред“. 
   Ако потребителят иска да направи промяна, то се връща на стъпка 1 чрез бутона „Назад“, откъдето прави своя нов избор.
  • Стъпка 4 – Участникът попълва своите данни за участие в томболата – име, фамилия, имейл, телефон за връзка, чек бокс за съгласие с Общите условия
  • При желание, участникът ще може да сподели във facebook създадения от него Suchard колаж, което не е задължителен елемент от механизма на играта.
  • 8. Всеки потребител може да създава неограничен брой колажи дневно, но участва само с първия създаден за деня колаж в дневните томболи.
  • 9. Максималният брой колажи от даден участник за периода на активността, с които може да участва в тегленията е 30.
  • 10. Данните за участие се попълват след всеки направен колаж като за всеки следващ колаж участникът ще вижда съобщение, че вече участва в дневната томбола.
  • 11. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес.
  • 12. Ако участник създаде Suchard колаж за даден ден от активността, то влиза в съответната дневна томбола.
  • 13. Ако участникът иска да участва във всички дневни томболи – то е необходимо да създава Suchard колаж всеки ден от периода на активността, с което влиза в съответното теглене за съответния ден.
  • 14. Всички поводи и всички варианти на снимки са активни през целия период на Играта.
 • Награди:
  • 15. Предвидените награди са:
   • 2 бр. ваучера на ден на стойност 50 лв. за пазаруване от онлайн магазин Vivre ( www.vivre.bg ) Общо 60 броя за периода на Играта.
   • 5 ПРОДУКТОВИ ПАКЕТА SUCHARD НА ДЕН (общо 150 бр. за периода на Играта).
   • Всеки продуктов пакет SUCHARD включва:
    Кутия бонбони SUCHARD FIGARO 153г – 1 брой;
    Кутия бонбони SUCHARD AIDA 126г – 1 брой
    Кутия бонбони SUCHARD CARMEN 121г – 1 брой
  • 16. Един участник може да спечели НЕ ПОВЕЧЕ от ЕДНА НАГРАДА от вид за периода на Играта.
 • Теглене на наградите:
  • 17. Тегленето на наградите ще бъде извършено до 24 часа след края на всеки ден от активността. Печелившите ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.suchard.bg в рамките на 24 часа след края на всяко теглене. Всеки печеливш участник ще бъде известен и чрез имейл.
  • 18. Всеки спечелил „Продуктов пакет Suchard” ще бъде информиран чрез имейл съобщение на дадения при регистрация имейл адрес, на който съответният печеливш трябва да потвърди награда, като предостави адрес за доставка в рамките на 10 работни дни от получаване на имейл съобщението за спечелване на наградата. При непотвърдена награда след изтичане на този срок спечелилият участник губи правото да получи наградата си. Спечелилият ваучер участник ще получи наградата си, съгласно описаното в т.27 от настоящите правила. 
   Нераздадените награди ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.
  • 19. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
  • 20. Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник.
  • 21. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата в определения срок!
  • 22. Всички награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип. Тегленията ще се извършват в срока, описан в точка 17, чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен принцип измежду всички участници, които успешно са създали колаж за дадения ден от Играта и са попълнили регистрационната форма.
  • 23. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес.
  • 24. Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един електронен адрес; б) използване на повече от един електронен адрес от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите.
 • Раздаване на наградите:
  • 25. Наградите „Продуктов пакет SUCHARD“ ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Организаторът не носи отговорност, ако участник е предоставил невалиден, нереален и/или некореспондиращ телефонен номер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени в този срок награди ще бъдат използвани за бъдещи активации на марката.
  • 26. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
  • 27. Спечелилият ваучер участник ще получи своята награда на предоставения от него имейл адрес с допълнителна информация за активирането/използването му.

 • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ