ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кафемашини Krups, Dolce Gusto Mini ME

Раздел I
Общи разпоредби
Тази игра се организира от „ЦБА“ АД и „НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
Период на промоцията: от 23.10.2017г.до 20.11.2017г. като Организаторът си запазва правото да удължи периода.
Участието в играта е обвързано с покупка на продукт/продукти с марката НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО, предлагани от Организатора.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и само в магазинната мрежа на „ЦБА“ АД. Отворена е за участие на всички пълнолетни дееспособни физически или юридически лица, закупили продукти на НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО в промоционалния период и можещи да удостоверят това с касов бон.
Участвайки в тази Игра, участниците се ангажират с тези официални правила на играта и приемат, че са задължени да спазват техните разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията за участие.

Раздел II

Механизъм на Играта
МЕХАНИЗЪМ: За да участва в играта, участникът трябва да закупи продукт НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО по избор в периода от 23.10.2017г.до 20.11.2017г. , и да пусне касовият бон в предвидената за тази цел кутия, разположена на видно място в търговския обект.
С регистрацията си участникът дава съгласие Организаторът да публикува името му на адрес   www.cbabg.com в случай, че бъде изтеглен като печеливш.
Продукти, участващи в промоцията:Всички видове кафе капсули с марка НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО

Раздел III

Правила за игра
Купи продукт или продукти НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО по твой избор.
Пусни касовия бон в специалната кутия на НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО, с посочени три имена и телефон за връзка.
Печелившите участници ще бъдат изтеглени до 7 работни дни след приключване срока на промоцията/играта. Имената им ще бъдат обявени на адрес www.cbabg.com и в 10 – те супермаркета, участници в промоцията.
Един участник може да участва с неограничен брой касови бележки, изпълнили условието за покупка на продукт или продукти с марка НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО в периода на промоцията.

Раздел IV

Награди
Всеки печеливш получава 1 брой от следните награди:
10 кафемашини с марка Krups, Dolche Gusto Mini ME
Начин на получаване на наградите:
Всички награди ще бъдат получени на адреса на магазина от верига СВА, в който е направена покупката на продукт с марка НЕСКАФЕ ДОЛЧЕ ГУСТО .
Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност.
Срок за получаване на наградите:
Срокът за получаване на наградите е до 30 работни дни след обявяване на печелившите участници на адрес www.cbabg.com
Организаторът се задължава в срок до 7 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за получаване на наградата.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *