ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни награди от Тандем

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Тандем-В“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:http://www.tandem.bg/news/iznenadai-priatel-s-vkusna-nagrada за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес:http://www.tandem.bg/news/iznenadai-priatel-s-vkusna-nagrada
3.Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Тандем-В“ ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 26.10.2017 г. до 12.11.2017 г.,само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Тандем във Facebook:https://facebook.com/TandemBulgaria…
2. На 26.10.2017 г.на стената ще бъдат публикувани 3 визии с текст “Номинирай в коментар приятел, на когото ние от Тандем ще изпратим подарък – Сурово-сушен деликатес! Избери с Like – (Продукт 1) или с Love – (Продукт 2)! Труден избор? Научи повече за двата продукта тук :Продукт 1(Продукт 1) иПродукт 2(Продукт 2)” За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува името на свой приятел като коментар под снимката и да избере един от продукта на рекламата.
3. Печелившите ще се определят чрез жребий на случаен принцип като всеки понеделник (през периода на кампанията) ще се изтеглят по трима печеливши за всеки ден от изминала седмица. Всеки един от тях ще спечели продукт Тандем.
4. Наградният фонд за целия период на Играта включва 54 продуктови награди Тандем.
5. Профилите на печелившите участници за изминалата седмица ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Тандем в понеделник 30.10.2017 г., понеделник 06.11.2017 г. и понеделник 13.11.2017 г. За да получат наградата си, печелившите трябва да изпратят трите си имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата.
6. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочените от тях адреси, чрез куриер до 14 работни дни от предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ