ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете акумулатор KONTEX и автомобилно масло Valvoline

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. „Игра“ – Игра с награди, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила
1.2 „Организатор“ – КОНИК; гр.Игнатиево ПИ 066011; Област Варна; Община Аксаково
1.3. „Правила“ – Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.
1.4. „Участник“ – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.
1.5. „Страница на играта“ – интернет адрес: https://www.facebook.com/konikoil/
1.6. „Продължителност на играта“ – от 14:30 ч. на 13.10.2017г. до 23:30 ч. на 13.11.2017г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.
1.7.“Награди“
Акумулатор KONTEX Extra Power
Автомобилно масло Valvoline All-Climate 15W-40 5L
1.8 „Печеливш“ – Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.
2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.1. да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
2.1.2. да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;
2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.
2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
2.4. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.
2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.
2.6. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com
3. НАГРАДИ. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
3.1. Награди:
Акумулатор KONTEX Extra Power
Автомобилно масло Valvoline All-Climate 15W-40 5L
Печелившите ще бъдат изтеглени на 14.11.2017г.
3.2. Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.
3.3. Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.
3.4. Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето им на страницата на Играта
3.5. Получаването на наградите ще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившия Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ