ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете продукти Russell Hobbs на стойност 200 лева

1. Общи

1.1 Тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни” се отнасят за участието в кампания, организирана от „Спектрум Брандс България” ЕООД, по-нататък в текста наричан „Russell Hobbs” на facebook страницата на www.facebook.com/RussellHobbsBG в периода от 16.10.2017 г., когато ще бъде анонсиран конкурса, до 23:59 часа източноевропейско зимно часово време на 12.11.2017 г. 

1.2 Участниците могат да се регистрират за участие само, ако прочетат и приемат тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни”. Счита се, че с участието си всички участници се съгласят и приемат тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни”. 
1.3 В случай на спорове, решението на Russell Hobbs ще се приема за окончателно.
2. Условия за участие
2.1 Право на участие от свое име имат всички правоспособни физически лица на възраст над 18 години, законно пребиваващи на територията на Република България. 
2.2 Непълнолетни лица, както и служители на „Спектрум Брандс България” ЕООД, „Булбатт” ЕООД, „Грей България” ЕООД и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи) нямат право да участват в кампанията. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. 
2.3 За да участват в кампанията, участниците трябва да се регистрират в специално създаденото приложение на facebook страницата на Russell Hobbs, на адрес: www.facebook.com/RussellHobbsBG, в рамките на периода на кампанията, посочен в чл. 1.1. Участниците трябва да предоставят 2 имена и актуален имейл адрес и да споделят като коментар какви са техните идеи за едно незабравимо празненство – колко човека биха поканили, каква вечеря биха им приготвили: брой и вид ястия и с какво биха изненадали своите гости. Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж. За валидно участие се счита всяка регистрация, която не копира напълно данните вече предоставени от друг участник – две имена и имейл адрес. 
2.4 Russell Hobbs си запазва правото да изключва участниците, които нарушават тези „Общи условия за участие и информация защита на личните данни” или се опитват да манипулират кампанията с технически средства. В случай на изключване от кампанията, участниците също ще бъдат лишени от правото на получаване на награда или, ако вече са получили награда, ще трябва да възстановят нейната парична равностойност.
2.5 Участието е възможно, само в посочения период в чл. 1.1.
3. Валидиране на регистрации
3.1 Всички участници доброволно се съгласяват, че личните им данни, предоставени при регистрацията в кампанията, ще бъдат използвани за целите на кампанията, както и за бъдещи рекламни кампании, организирани от „Спектрум Брандс България” ЕООД. 
3.2 Всички регистрации и тяхното съдържание ще се проверяват от „Грей България” ЕООД. „Грей България” ЕООД си запазват правото да изключат от кампанията всички регистрации, които са с неподходящо съдържание – например расистко, вулгарно, порнографско, рекламно или такова, което подтиква към насилие, както и отговори, който нарушават приложимото право или правата на трети страни (марки, лога, запазени търговски марки и др.). Участниците, които са подали такова съдържание, ще бъдат изключвани от кампанията и то ще бъде изтривано.
3.3 Всеки участник гарантира, че той/ тя е автор на предоставената информация и че няма нарушение на никакви права на трети страни. 
4. Награди
4.1 Наградата е хранителни продукти на стойност 200 лв. 
4.2 Печелившият ще бъде изтеглен на томболен принцип от служител на „Грей България” ЕООД на 13.11.2017 г., а името му ще бъде публикувано на facebook страницата на Russell Hobbs на адрес www.facebook.com/RussellHobbsBG. 
4.3 Печелившият ще бъде уведомен, че печели, посредством имейл на посочения по време на регистрацията имейл адрес и/ или чрез лично съобщение във facebook на 13.11.2017 г. Организаторът ще изиска от печелившия да предостави актуален телефонен номер, точна информация за датата и мястото на провеждането на желаното от него събитие, точния брой гости, които планира да покани, както и менюто, което планира да поднесе и точните съставки, които ще са му необходими. Печелившият ще разполага с 5 работни дни, за да предостави тези данни. 
4.4 Печелившият се съгласява, че екип на организатора ще присъства по време на събитието и ще се включи в приготовлението на ястията и посрещането на гостите.
4.5 Печелившият се съгласява, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, които организаторът ще използва за бъдещи рекламни кампании.
4.6 В случай, че срокът посочен в чл. 4.3 не е спазен, печелившият ще изгуби право върху наградата си, като ще бъде изтеглен нов печеливш. 
4.7 Наградата е фиксирана и не може да се прехвърля на други лица. Не е възможно замяната й за паричната й равностойност или смяна с други продукти или услуги.
5. Изпълнение на Промоцията
5.1 Russell Hobbs си запазва правото да прекрати кампанията по всяко време, без предизвестие и без да дава обяснения за това. Russell Hobbs може да направи това, ако кампанията не може да бъде осъществена поради технически причини (напр. вируси в компютърната система, хардуерни и/или софтуерни манипулации или грешки) или по правни причини. Ако кампанията трябва да бъде прекратена поради действия на даден участник, Russell Hobbs има право да изиска компенсация от този участник за всякакви нанесени вреди.
5.2 Russell Hobbs не носи отговорност за вреди, произтичащи от недостъпност на интернет сайта на facebook, поради технически проблеми и форсмажорни обстоятелства извън неговия контрол, или поради атаки от трети страни към интернет сайта на facebook. Russell Hobbs ще положи всички усилия, за да осигури функционирането и надеждността на интернет сайта на конкурса. Russell Hobbs не поема гаранция, че интернет сайта на facebook ще функционира правилно на компютрите на всеки един от индивидуалните участници.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ