ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 1140 раници и 6384 шоколада Своге

1. Организатор на Играта е „Монделийз България“ EOOД с ЕИК 202890976, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, кв. Младост 4, ул. “Бизнес Парк София” №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията на Играта, изложени по-долу (наричани в текста „П равилата”). Правилата на Играта ще бъдат достъпни й на https://www.facebook.com/svoge.bg.
2. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените ще бъдат обявявани на https://www.facebook.com/svoge.bg.
3. Играта се провежда в търговските обекти на Кауфланд на следните дати в посочените часове:
• 09.10.2017г. от 10:00 до 14:00 часа или до изчерпване на количествата награди или скречкарти
• 13.10.2017г. от 16:00 до 20:00 часа или до изчерпване на количествата награди или скречкарти
Играта се организира и провежда само на територията на Република България.
4. Стоките, участващи в Играта са Своге екстра какао 90 г., Своге 65% какао 80 г., Своге екстра какао с лешници 90 г., Своге екстра какао с двоен крем с вкус на вишна 90 г., Своге с лешници 90 г., Своге млечен 90 г., Своге с лешников крем 90 г., Своге с лешници и стафиди 90 г.
Право на участие:
5. В Играта могат да участват всички дееспособни физически лица с местоживеене в България, навършили 18 години към момента на провеждане на Играта. В Играта нямат право да участват служителите на „Монделийз България“ ЕООД, „Монделийз България Холдинг“ АД, „Монделийз България Продакшън“ ЕООД, „Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България“, „Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България“, „Карат България“ ООД, „Проксимити София“ ЕООД, „Тип Топ Куриер“ АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
6. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на стоките, закупени във връзка с участието в нея.
7. Участвайки в тази Игра, участниците приемат настоящите правила и се задължават да ги спазват .
8. Механизъм на Играта:
Стъпка 1: Закупете минимум един брой от участващите продукти Своге, посочени в т.4.
Стъпка 2: Представете касов бон за извършена покупка на участващ в Играта продукт пред промоекипа на Своге, разположен в търговския обект на Кауфланд и получете скречкарта
Стъпка 3: Изтрийте скречкартата и веднага разберете дали печелите!
9. Награди:
Предвидени са общо 7524 броя награди за датите на провеждането на Играта във верига магазини Кауфланд съответно:
• 1140 броя раници Своге
• 6384 броя шоколад Своге 65% Какао 80г
10. Раздаване на наградите:
10.1 Наградите се получават на място от промоекипа на Своге и непосредствено след спечелването им.
10.2 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
10.3 Наградите се раздават от промоекипа на Своге в съответния магазин на Кауфланд само срещу представяне на печеливша скречкарта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ