ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 смарт часовника

1. Организатор
1.1. Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси” е организиран от „Консул” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх“ № 46, ет. 2, ап. 9, ЕИК 115031369 (“Организатор на Конкурса”). Настоящите правила са задължителни за участниците в Конкурса. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на https://www.facebook.com/krassi.bg/. Поправките или измененията влизат в сила след публикуването им на https://www.facebook.com/krassi.bg/notes
1.2. Изпълнител на Конкурса e „ДиЕмАй Дивелопмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Средна гора 84-86, с ЕИК 201557566, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.
1.3. Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси” се организира с рекламна цел за популяризирането на марката “Майонеза Краси”.
2. Период и място за провеждане на рекламната кампания
2.1. Конкурсът на Фабрика за майонеза „Краси”, наричан по-долу за краткост „Конкурсът”, стартира в 00:00:00 часа на 5 октомври 2017 г. и приключва в 23:59:59 часа на 15 октомври 2017 г.
2.2. Конкурсът се провежда при условията на настоящите Правила.
3. Право на участие
3.1. В този конкурс право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай, че печелившият е на възраст до 14 години, не навършени до 15.10.2017 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящия конкурс НЕ могат да участват лица, работещи в „Консул” ООД и „ДиЕмАй Дивелопмънт“ ЕООД, както и техни роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.2. Правото на участие в Конкурса принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
4. Участващи продукти
4.1. В този конкурс участват всички видове продуктови разфасовки от асортимента на Фабрика за майонеза „Краси”.
5. Начин за провеждане на рекланата кампания
5.1. През периода на провеждане на Конкурса желаещите да участват трябва да качат авторска снимка на свое ястие, приготвено с майонеза „Краси”, като коментар на първата публикация на стената на Фейсбук страницата на Майонеза „Краси” на адрес https://www.facebook.com/krassi.bg/. В снимката трябва да присъства опаковката на използваната Майонеза „Краси”. В описанието към снимката потребителите трябва да напишат рецептата на показаното ястие. Всеки участник може да публикува неограничен брой снимки на ястия, приготвени с Майонеза „Краси”, и да участва за една от обявените награди. Колкото повече са участията на един потребител с различни рецепти, толкова повече се увеличава шансът му да спечели награда, като участва в тегленето на наградите с всяка отделна своя рецепта.
5.2. “Консул” ООД не носи отговорност за снимки, които не са авторски.
6. Награди
6.1. Наградите в Конкурса са следните: 10 броя SMART WATCH DIVA SM1217S
6.2. Получаване на наградите:
6.2.1. Тегленето на наградите ще се проведе на 16.10.2017 г в 14:00 ч. Обявяването на победителите ще се направи на 16.10.2017 г. до 17:00 ч. Наградите ще се определят на случаен принцип, чрез жребий, посредством компютърен софтуер. От базата данни на участниците, взели участие в играта и отговарящи на условията, описани по-горе, ще бъдат изтеглени 10 /десет/ печеливши, които ще получат обявените награди. Наградите са надлежно описани в т. 6.1. от настоящите правила на конкурса.

6.2.2. Изтеглените победители ще бъдат уведомени с лично съобщение и/или с коментар под тяхната публикация на стената на Майонеза „Краси” на адрес https://www.facebook.com/krassi.bg на 16.10.2017 г. до 18:00 ч. Те ще имат 10 дни от датата на коментара, до дата 26.10.2017 г. 18:00 ч., за да изпратят на лично съобщение до страницата на Майонеза „Краси” своите данни (име, адрес, телефонен номер) за предоставяне на наградата.
6.2.3. От страна на Организатора ще бъдат направени всички усилия за свързване с печелившите, но отговорност за проверяване на наградите носят и самите участници.
6.2.4. Крайният срок за заявяване на претенции за награда е 10 дни след обявяването на победителите или до 26.10.2017 г. 18:00 ч. Организаторът не носи отговорност за непоискани награди и в случай на наличие на такива, те остават при организатора.
6.2.5. Организаторът не носи отговорност в случай, че не може да установи контакт с печеливш участник на посочените от него телефон, и-мейл или физически адрес и по тази причина няма възможност да му предаде наградата.

6.2.6. Организаторът предоставя спечелената награда на съответния участник (при коректно подадени контакти за обратна връзка и в обявените по-горе срокове за това) чрез свой представител.

6.2.8. Доставката на наградите ще се осъществи в 14-дневен срок от датата за крайно получаване на данните от всички спечелили, а именно от 27.10.2017 9:00 ч. до дата 10.11.2017 г. 18:00 ч.

6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *