ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете два часовника Apple Watch Series 2 и 6 метеорологични станции „GALLERY“


1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 
Организатор на кампанията е газоразпределително дружество „Овергаз Мрежи” АД. 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА 
Кампанията се провежда в периода от 28 септември 2017 г. до 30 ноeмври 2017 г. 

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА 
Национална кампания в градовете, част от лицензионната територия на „Овергаз Мрежи“ АД към 28 септември 2017 г. 

4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА) 
Право на участие в кампанията имат потенциални клиенти, които са пълнолетни физически лица, регистрирали се за участие в периода на кампанията, декларирали във формата за регистрация, че живеят в град в рамките на лицензионните територии на „Овергаз Мрежи“ АД. 

5. УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА 
Всеки потенциален клиент, отговарящ на условията в т.4, отговорил правилно на затворените въпроси и попълнил формата за регистрация на промоционалния сайт gas.overgas.bg/nameri/, участва в томбола за спечелване на една предметна награда. Допълнително, всеки потенциален клиент, който попълни онлайн заявление за присъединяване на адрес zaiavi.overgas.bg, съгласно посочените в настоящите правила условия, получава право за участие в томбола за голямата награда. 

6. НАГРАДИ 
Участниците, потенциални нови битови клиенти, изпълнили условията на кампанията и попълнили правилно формата за регистрация, получават право за участие в томбола, в която ще бъдат раздадени следните предметни награди: 6 (шест) метеорологични станции „GALLERY“ и 2 (два) Apple Watch Series 2. 

Участниците, попълнили правилно онлайн заявление за присъединяване, участват в допълнителна томбола за голямата награда – пакет кондензен газов котел от BOSCH със стаен регулатор. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *