ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете козметични награди от SVR

1. Правила за участие в играта: За да се включите в играта, е необходимо да отговорите на зададения въпрос като коментар под публикацията. Състезават се само коментарите, който отговарят на условията. Коментари под настоящите „Общи условия и правила на играта“ няма да вземат участие в томболата. Взима се под внимание еднократно участие на участник, без значение колко пъти е дал своя отговор.
2. Определяне на победителите: Печелят 2 (двама) от всички участници, спазили условията на играта. Победителите ще бъдат определени на лотариен принцип, а имената им ще бъдат публикувани на стената на фейсбук страницата на Laboratoire SVR на 06.10.2017 г. до 18.00 часа. Ако видите своето име, ви молим да ни изпратите лично съобщение във фейсбук, с което да ни предоставите трите си имена, адрес за доставка и мобилен телефон за връзка, за да ви изпратим наградата по куриер. Участник, непотърсил своята награда в 10 (десет) дневен срок, губи правата си върху нея. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.
3. Продължителност на играта: Играта стартира на 29.09.2017 г. в 11:40 часа и завършва на 06.10.2017 г. в 10:00 часа.
4. Награди: Наградите са по 1 (един) брой от скрития продукт на SVR от серията HYDRALIANE.
Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите „Официални условия и правила“, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на „Официалните условия и правила“ от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.
Успех!
Екипът на Laboratoire SVR България

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *