ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни мезета от Тандем


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “Любим Летен спомен” НА ТАНДЕМ
Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „Тандем-В“ ООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://goo.gl/Su3fLc за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://goo.gl/Su3fLc
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Тандем-В“ ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 29.09.2017 г. до 03.10.2017 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Тандем във Facebook: https://facebook.com/TandemBulgaria…
2. На 29.09.2017 г. на стената ще бъде публикувана визия с текст “Ето, че и това лято си отиде.. Но въпреки това, ние ви връщаме към любимите летни и топли спомени . Споделете ни в коментар назабравим момент със снимка от вашата лятна ваканция или пътуване тази година и трима от Вас ще спечелят вкусни есенни мезета от Тандем!” За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува своя снимка като коментар под снимката.
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 03.10.2017 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на трима, които ще спечелят продукт от Тандем.
4. Наградният фонд за целия период на Играта включва продуктови награди Тандем.
5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Тандем нa 04.10.2017 г. За да получат наградата си, те трябва да изпратят трите си имена, адрес и телефон чрез лично съобщение в страницата.
6. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочените от тях адреси, чрез куриер до 14 работни дни от предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградата се доставя на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награда, непотърсена в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъде раздадена на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *