ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете всяка седмица ваучер на стойност 1000 лв. от JYSK

Валидност: 28.09 – 08.11.2017

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР 
Организатор на тази промоция е ЮСК БУЛ ЕООД, със седалище в град Пловдив 4006, улица „Недко Каблешков” №2, BG131470112, с представител Главен мениджър, Александру Брату и регионален мениджър за Република България – Любен Мишев.
С участието си в тази промоция всички участници дават съгласието си, че са запознати и приемат настоящия регламент. Официалните правила за промоцията са изготвени и ще бъдат публично оповестени, според законодателството на Република България. С участието си в тази промоция, участниците се задължават да спазват всички правила, срокове и условия, както и тези на приложеното законодателство.
Организаторът е регистриран съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ЧАСТ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията ще се проведе онлайн на JYSK.bg/2500. 
ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Промоцията ще се проведе в периода 28.09 – 08.11.2017

ЧАСТ 4. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

4.1. Участниците в тази промоция са всички, които отговорят правилно на седмичния въпрос, в периода 28.09 – 08.11.2017. 
4.2. В промоцията имат право да участват всички лица, навършили 18 години, граждани на Република България и законно пребиваващи. Служители на JYSK и членове на тяхното семейство (деца, родители, съпруг/съпруга) не могат да вземат участие в промоцията.
4.3. В случаи, че печелившия не може да получи наградата си, поради причини различни от това че е непълнолетен (под 18 години), то той/тя може да бъде представен от упълномощено лице, което да се подпише под името на клиента, за да удостовери че наградата е получена.
4.4. Участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила и че са съгласни с тях. Участието им в тази промоция включва спазване на всички точки от официалните правила. 
4.5. С участието си в тази промоцията участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от организатора в аудио, видео или печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното участниците дават съгласието си организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с промоцията.
ЧАСТ 5. НАГРАДИ 
5.1. Наградата в тази промоция се състои от ваучер на стойност 1000 лева за артикули JYSK, които печелившият може да избере в нашите магазини.
5.2. Общата стойност на наградата е: 6000 лева.
ЧАСТ 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
6.1. Промоцията ще се проведе в периода 28.09 – 08.11.2017 на нашата страница – JYSK.bg/2500.
6.2 Всяка седмица, в периода 28.09-08.11.2017, ще бъде публикуван нов въпрос. При даване на правилен отговор участвате в седмичното теглене на ваучер на стойност 1000 лв. 
6.3 Всички оставили верен отговор на седмичния въпрос ще участват в тегленето на наградата.
6.4 Промоцията ще се проведе на JYSK.bg/2500. За да участвате трябва да дадете верен отговор на седмичния въпрос. 
6.5 Наградите ще бъдат теглени всеки петък, от 06.10.2017 до 10.11.2017, с помощта на независима програма.
6.6 Ще бъдат изтеглени две имена. Един печеливш и една резерва. Ако печелившият не се свърже с нас в рамките 5 работни дни наградата ще бъде дадена на резервата, която също трябва да се свърже с нас в рамките на 5 работни дни.
6.7 Печелившите ще бъдат известени до 5 дена след тегленето, на предоставения от тях имейл адрес.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *