ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 4 ваучера за картинг и 40 душ-гел-а Denim Tribe


Част 1: Общи разпоредби
ОрганизаторТази Игра се организира от „Сарантис България” ЕООД с търговски адрес гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247.
Период на Играта: Играта е с продължителност 4 календарни седмици от – 25.09.2017 г. до 22.10.2017 г. включително.
Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Сарантис България” ЕООД, „Дъ Магс“ EООД, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.
Част 2: Механизъм на Играта
За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.Да приеме Facebook приложението на Denim – “ Kart Racing ” и да разреши достъп до основните си данни (име и имейл).
2.2. Да избере един от 3-те карта, с който ще се състезава.
2.5. Да премине през трасето на играта без произшествия и да финишира първи за времето от 1:30 секунди.
2.6. Да се включи в томболата за седмичните награди.
Част 3: Награди
3.1. Четири поредни седмици ще бъдат раздавани следните награди:
3.1.1. Всяка седмица на томболен принцип ще бъдат изтеглени 10 печеливши участници, които ще получат награда – душ-гел Denim Tribe.
3.1.2. Всяка седмица ще бъде изтеглен един печеливш участник който ще получи голямата седмична награда – ваучер за картинг.
3.2. В седмичната томбола за награди има право да участва всеки, който е успял финишира първи в състезанието.
3.3. Всеки участник има право да спечели само една награда в рамката на играта.
3.4. Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност.
Част 4: Печеливши
4.1. Тегленето на печелившите за седмичните награди ще се осъществява на томболен принцип в дните:
1-ва седмица: 02.10.2017г. – Понеделник
2-ра седмица: 09.10.2017г. – Понеделник
3-та седмица: 16.10.2017г. – Понеделник
4-та седмица: 23.10.2017г. – Понеделник
4.2. Печелившите участници ще бъдат обявявани на Facebook страницата на Denim на Интернет адрес: https://www.facebook.com/DenimBulgaria в раздел „Печеливши“ на самото приложение, в рамките на деня, в който се осъществява тегленето за предходната седмица.
4.3. Спечелилите награда участници ще бъдат уведомявани чрез електронно съобщение на emailадреса, който използват за вход в социалната мрежа Facebook. Всеки печеливш е необходимо да отговори на email: denim@sarantis.bg в рамките на 7 календарни дни от получаването му, в който ясно посочи трите си имена, адрес за доставка и телефон за контакт.
4.4. Организаторът се задължава да достави наградата за своя сметка в рамките на 20 работни дни от получаването на потвърдителния email от печелившите с ясно посочени три имена, адрес за доставка и телефон за контакт.
4.5. В случай на липсващи данни за доставка на спечелил награда участник, изпращането на награда се забавя с толкова дни, с колкото е забавен отговорът на печелившия до изпращането на цялата необходима информация от негова страна.
4.6. В случай на невъзможност от страна на организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
4.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *