ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет стека с бира Tuborg


Играта се провежда на Facebook страницата на Tuborg Bulgaria и се организира и провежда от агенция „Диджитъл Ай Ди“ АД, ЕИК: 200500324, с Възложител “Карлсберг България АД, ЕИК 127015636
Вземайки участие в играта на Facebook страницата на Tuborg Bulgaria (https://www.facebook.com/TuborgBulg…), Участниците потвърждават, че са пълнолетни и се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игра (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
I. Механизъм
За да се включи в играта Участникът трябва да тагне приятел в коментар под обозначения пост.
Периодът на играта стартира на 25.09 до 02.10 в 23:59 ч.
II. Право на участие
3. В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на Карлсберг България и Диджитъл Ай Ди, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.
III. Награждаване
4. Награда – ще бъдат изтеглени 5 печелвши, като всеки от тях ще спечели по 1 стек бира Tuborg. Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специален софтуер, в присъствието на 3 /трима/ служители на Възложителя или Изпълнителя, като за целта се съставя и Протокол. Тегленето и обявяването на печелившия ще се състои на 03.10.2017.
5. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен чрез лично съобщение, изпратено от профила на Tuborg Bulgaria във Facebook.
6. Печеливш участник, получил лично съобщение от Tuborg Bulgaria, че печели, трябва да отговори в срок до 3 (три) календарни дни, считано от датата, на която му е изпратено съобщение, в отговор на което трябва да подаде своите данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).
7. Наградата победителят ще получи по куриер. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. Ако Участник не бъде открит веднъж на посочените от него координати/адрес и телефон/ или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
8. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ