ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 25 палатки, 50 хамака, 150 статива за телефон от Nestea


1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1. Промоцията „Нестий есенна промоция 2017“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.
2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.nesteapromo.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.nesteapromo.bg
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.
4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията започва на 18 септември 2017 г. Промоцията ще продължи до 03 ноември 2017 г. или до изчерпване на количествата на наградите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.
5. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
5.1. Участващите опаковки са: Нестий 0.5л и Нестий 1.5л, всички вкусове
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:
6.1. Ключодържател „Нестий“
Наградите по точка 6.1. с пазарна стойност под 30 лв.
6.2. Палатка „Нестий“ – 25 бр.
6.3. Хамак „Нестий“ – 50 бр.
6.4. Статив за телефон – 150 бр.
7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
За всеки две бутилки закупени наведнъж от участващите опаковки (Нестий 0.5л и Нестий 1.5л) в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване може да спечелите, както следва:
7.1. При надпис „Печелиш ключодържател” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 Приложение № 1, на място в търговския обект.
7.2. При наличие на Промо код (комбинация от 7 символа – цифри, букви или и двете), потребителят може да го регистрира на www.nesteapromo.bg и да разбере дали печели една от общо 225 награди, описани в т. 6.2., 6.3., 6.4 и Приложение № 1 след теглене на електронен жребий на случаен принцип. При регистриране на промо код, участниците трябва да попълнят име, фамилия, телефон за контакт и e-mail адрес, и да декларират, че са запознати и приемат Официалните правила на Промоцията и имат навършени 14 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител. Един участник от може да спечели само една награда от вид (палатка, хамак или статив) за целия период на Промоцията и само една награда в даден период. Електронните жребии на случаен принцип ще бъдат теглени, както следва:
Период 1 (20 статива, 7 хамака, 3 палатки) – 25-ти септември;

Период 2 (20 статива, 7 хамака, 3 палатки) – 2-ри октомври;
Период 3 (20 статива, 7 хамака, 3 палатки) – 9-ти октомври;
Период 4 (20 статива, 7 хамака, 3 палатки) – 16-ти октомври;
Период 5 (20 статива, 7 хамака, 3 палатки) – 23-ти октомври;
Период 6 (20 статива, 7 хамака, 3 палатки) – 30-ти октомври;
Период 7 (30 статива, 8 хамака, 7 палатки) – 6-ти ноември;

7.3. Скреч карти с надпис „Печелиш ключодържател”, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.
7.4. Общият брой скреч карти е 80 000 броя, като 40 000 броя от картите са “ Печелиш ключодържател”, 40 000 броя „Промо код ХХХХХХ”.
7.4.1.При спечелване на една от наградите, описани в точки 6.2, 6.3, 6.4, имената на печелившите ще бъдат публикувани на сайта www.nesteapromo.bg в срок от 10 работни дни от тегленето на съответния седмичен жребий. Също така, Организаторът ще се свърже с печеливш участник на посочения телефонен номер в рамките на периода на Промоцията. При невъзможност Организаторът да установи контакт със спечелил участник на предоставения телефонен номер за контакт до 17 ноември 2017 г., последният губи правото си на награда, като не се дължат компенсации.
7.5. Всеки спечелил ще получи наградата си чрез куриер за сметка на Организатора на посочения от нея/него адрес за доставка в рамките на 2 месеца след приключване на Промоцията. При получаване на наградата, спечелилите трябва да предоставят скреч карта с изтегления като печеливш код на куриера, доставящ наградата. Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен. Ако печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *