ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три спирали за обем Big & Style от Avon

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
1.1. Томболата “Можеш ли да откриеш всички спирали?” е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. „България” № 69 ет. 9, с ЕИК 121902485, представлявано от управителя Елизавета Коробченко, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.
ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
2.1. Периодът на участие в Томболата е от 18.09.2017 година до 23.59 часа на 26.09.2017 година.
ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
3.1. Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.
3.2. В Томболата нямат право да участват:
3.2.1. лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;
3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).
ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
4.1. Tомбола с награди
За да бъде включен в томболата, участникът трябва:
– да хареса публикацията на играта
– да напише в коментар под публикацията на играта колко спирали е открил на 360° изображение
4.2. Реална регистрация Такава е всяка една, извършена от редовен участник, който е харесал публикацията на играта и е написал колко спирали е открил в коментар под поста.
ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
5.1. Един участник може да спечели само 1 бр. Награда. Наградите в томболата са общо 3 бр. спирала за обем Big & Style:
ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Тегленето на наградите в томболата ще се извърши в на 27.09.2017 година в 10.00 часа чрез жребий, като от всички участници, написали коректно своя коментар под публикацията на играта във Facebook, на случаен принцип ще бъде избрани 3 печеливши участника и 3 резервни участника.
6.2. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.
ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Avon Bulgaria до 2 работни дни след датата на теглене на наградите.
7.2. В срок до 10 работни дни след обявяване на печелившия Участник, той трябва да се свърже с Организатора.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ