ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете слушалки Sony MDR-100ABN

Официални правила на онлайн игра
1. Период: От 18.09.2017 г. до 01.10.2017 г. включително
2.Организатор: „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181
3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ . Участниците тагват приятел като коментар под поста на играта и се регистрират за участие. С регистрацията си участниците приемат настоящите правила. За валидни регистрации ще се броят тези, които са изпълнили условието на играта.
5. Награди: 2 броя слушалки Sony MDR-100ABN

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.
Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са тагнали приятел като коментар под поста на играта. Томболата ще бъде теглена на 02.10.2017 г., като печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на VIVACOM във Facebook, ще бъдат изтеглени и равен брой резерви (2 броя), в случай, че някой/и от печелившите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочения от тях профил във Facebook. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Имейл адрес; Телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата. Печелившите от град София е необходимо да дойдат лично до централния офис на VIVACOM на адрес „Цариградско Шосе“ 115 И, за да получат наградата си. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.
С изключение на печелившите от град София, наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *