ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 720 бирени комплекта и над 1 милион кен-а Каменица

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията “Играй за истинските моменти“, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, ул. «Арх. Камен Петков» 1А, Офис сграда, ет.5, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.kamenitza.bg, както и на официалната страница във Фейсбук www.facebook.com/Kamenitzabg за целия период на Промоцията.
2.3. На телефонен номер 02/9030400, наречен „Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора, който обслужва обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация. Линията е активна в работни дни от 09:00 до 24:00 часа, от 15 септември 2017 до 15 ноември 2017.
2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията www.kamenitza.bg
2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по смисъла на т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Суинг” ЕООД, както и членовете на семействата им.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 15 септември 2017 и продължава до 15 ноември 2017 включително. След 15 ноември 2017 г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.
5.2. Крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси спечеления Каменица 1881 светло кен 0,5 л срещу представяне на печеливши символи в търговските обекти, отбелязани със специален стикер на Промоцията, е 15 ноември 2017 г. Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg
5.3. Срокът, в който участник в Промоцията може да получи спечелената друга награда, е най-късно 45 работни дни след изтеглянето ѝ.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
6.1. Участвайте с капачки от следните продукти, наричани Участващи опаковки:
– Каменица 1881 Светло стъклена бутилка 0,5 л, с промоционален дизайн;
– Kаменица 1881 Светло пластмасова бутилка 2 л, с промоционален дизайн.
Участващите опаковки са обозначени с промоционален етикет със заглавието на Промоцията “Играй за истинските моменти“.
 
Под капачката на Каменица 1881 светло стъклена бутилка 0,5 л и Каменица 1881 светло пластмасова бутилка 2 л може да намерите един от следните символи:
С долния символ „Печелиш бира“ печелите Каменица 1881 светло кен 0,5 л:
Изображението на бутилка Каменица 0,5 л под капачката е илюстративно. Видът на предоставяните награди е Каменица кен 0,5 л.
Съберете долните срички и участвайте в ежедневните ни тегления за една от 720-те ни други награди:
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Награда Брой награди Описание на наградата
1 Каменица 1881 кен 0,5 л 1 300 000 000 1 (един) Каменица Светло кен 0,5 л
2 Други награди 720 1 (един) Бирен комплект: 
– 4 бирени халби 
– 4 подложки за халба 
– 4 бутилки Каменица 1881 0.5 л
3 Общо 1 300 720
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1 За участие в Промоцията купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката:
a) Ако откриете символ „Печелиш бира“ под капачката на Каменица 1881 стъклена бутика 0,5 л и Каменица 1881 пластмасова бутилка 2 л, то печелите награда Каменица 1881 кен 0,5 л, който можете да получите в един от обектите, отбелязани със специален стикер на Промоцията.
b) Ако откриете и съберете сричките „КА“, „МЕ“, „НИ“ и „ЦА“ под капачката на Каменица 1881 стъклена бутилка 0,5 л и Каменица 1881 пластмасова бутилка 2 л, имате възможност да спечелите една от 720-те ни други награди. За целта трябва да се регистрирате, еднократно, на www.kamenitza.bg, като посочите трите си имена, адрес за доставка и телефонен номер за контакт. С една регистрация участвате в ежедневните ни 12 тегления до края на промоцията. Тегленията се провеждат в периода 15.09. – 15.11.2017 г., както следва: на всеки кръгъл час от 08:00 до 19:00 часа. Резултатите ще бъдат обявявани на сайта на Промоцията в рамките на 24 часа след извършеното теглене. Ако бъдете изтеглен като печеливш участник, ние ще се свържем с Вас на посочения при регистрацията телефон и ще Ви доставим с куриер спечелената от Вас награда, на посочен от Вас адрес. Ако бъдете изтеглен като печеливш участник, не се допуска участие до следващи тегления. Един участник може да спечели само една от 720-те други награди.
ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Участниците трябва да запазят като доказателство капачките с печеливши символи. На съхраняваните капачки трябва ясно да се виждат символите. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде капачката, с чийто символ е спечелил.
9.2. Всеки намерил символ „Печелиш бира“ може да размени до 5 печеливши капачки при едно посещение в магазин със специален стикер на Промоцията. В случай, че наличностите в магазина не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг магазин със специален стикер на Промоцията.
9.3. Спечелените кенове Каменица 1881 светло 0,5 л могат да бъдат получени в срок до 15 ноември 2017 г. в рамките на работното време на търговските обекти, обозначени със специален стикер на Промоцията, срещу представяне на капачка с печеливш символ „Печелиш бира“. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 02/9030400.
9.4. Всеки, събрал сричките „КА“, „МЕ“, „НИ“ и „ЦА“, регистрирал се на сайта www.kamenitza.bg и изтеглен като печеливш в едно от 720-те ни тегления, печели една от другите ни награди, която ще му бъде доставена на посочения от него адрес.
9.5. Спечелените други награди ще бъдат доставени с куриер, на посочения в регистрацията адрес, най-късно до 45 дни след датата на изтеглянето.
9.6. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите символи. Ако участникът не предаде капачките в обекта за спечеления кен Каменица 1881 светло 0,5 л, той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя. Ако участникът не предаде капачките „КА“, „МЕ“, „НИ“ и „ЦА“ на куриера при получаване на една от другите награди, той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *