ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шест безжични Bluetooth® колонки

1. Място и период за участие: Кампанията „Solar Summer 2017“ („Кампанията”) се провежда в официалната Facebook фен страница на Банка ДСК на адрес https://www.facebook.com/dskbank
1.1. Периодът за участие в Кампанията е от 11:00 ч. на 08.09.2017г. до 15:00 ч. на 20.09.2017 г.
1.2. Кампанията се организира на територията на Република България, а събитието, за което се отнася наградата, на територията на гр. София.
2. Организатор и Спонсор:
2.1. Организатор: “Публисис АД“, ЕИК: 175432612 със седалище и адрес на управление: град София, ул. “Тодор Каблешков” 24, (“Публисис АД” или „Организатор”)
2.2. Спонсор: „БАНКА ДСК” ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: 1036 София, ул. Московска No.19 / ул. Г. Бенковски No. 5 (“Банка ДСК” или „Спонсор”)
2.2. Facebook не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.
2.3. Участието в Кампанията не е обвързано с продажба на продукт и/или услуга.
3. Участници:

3.1. Участник в Кампанията може да бъде физическо лице с постоянен адрес в Република България, което:

3.2. В периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация в www.facebook.com (съгласно правилата на страницата)
3.3. Не е служител на “Банка ДСК” ЕАД и „Публисис“
3.4. E навършило 16 години.
3.5. Лица, ненавършили 18 години, могат да се възползват от наградата единствено, ако при получаването й са придружени от техен законен представител или упълномощен пълнолетен гражданин на Република България.
4. Механизъм на участие:
4.1. Участието в Кампанията се реализира при следните условия:
4.1.1. За целите на Кампанията, на 08.09.2017 г. и на 20.09.2017г. на таймлайна на официалната Facebook страница на “Банка ДСК” ЕАД https://www.facebook.com/dskbank , от администратор на страницата ще бъдат публикувани два поста /статуса от Кампанията, всеки от които съдържа конкретна загадка („въпрос/и със загадка“), като част от кампанията „Solar Summer 2017“
Всеки един пост ще бъде отворен за отговор, чрез коментиране и снимка в рамките на следните интервали от време от момента на неговото публикуване:
-Публикуване на въпрос със загадка в 11:00ч. на 08.09.2017 г. – отворен за отговор чрез публикуване на снимка от 11:00ч. на 08.09.2017 г. до 15:00 ч. на 13.09.2017 г.
-Публикуване на въпрос със загадка в 11.00ч. на 13.09.2017 г. – отворен за отговор чрез коментар от 11:00ч. на 13.09.2017 г. до 15:00 ч. на 20.09.2017 г.
4.1.2. Всеки участник има право да участва с една снимка.
4.1.3. Участниците публикували повече от една снимка, след изтичане на периода на кампанията по т. 1.1., не участват в тегленето на наградата.
4.1.4. Участниците направили коментари, съдържащи обиди на расова, религиозна, етническа, полова или друга основа, независимо че съдържат правилен отговор, ще бъдат изключени от тегленето на наградата.
С първия публикуван коментар под основния пост/статус от кампанията, участникът се регистрира за участие в томбола с награди за този пост. Организаторът си запазва правото да не регистрира за участие в томболата с награди коментари, които не съдържат релевантни (относими) коментари, или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора, както и коментари, които не отговарят на условията на т.5.6.
5. Награди: Печелившите ще получат 6 броя компактни Bluetooth® Speaker (Bluetooth колони), по 1 брой за всеки печеливш.
6. Определяне на печелившите:
6.1. Чрез провеждане на 2 томболи по една за всеки един пост/статус, общо в Кампания ще бъдат раздадени 6 (шест) награди, описани в т.5 по-горе. Във всяка една от двете томболи ще се определят по 3 различни печеливши участника. Томболите ще се проведат на 13.09.2017 г. и на 20.09.2017г.
6.2 Печелившите участници ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването, чрез изпращане на текстово съобщение на Facebook профила на участника или обаждане от служител на Спонсора на посочения от съответния участник телефон или чрез изпращане на имейл на адреса, посочен при регистрацията му за участие, когато участникът не е посочил телефон за връзка.

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *