ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 колекционерски кутии, 180 тениски и още 60 000 награди от Кока Кола

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1. Промоцията Събери Вдъхновение от България“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.
2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.coca-colabottles.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната.)
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.coca-colabottles.bg
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.
4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията започва на 11 септември 2017 г. Промоцията ще продължи до 16 Ноември 2017 г. или до изчерпване на количествата на наградите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано.
5. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
5.1. Участващита опаковка е Кока-Кола в стъклена бутилка от 250 мл, облечена в термосвиваемо фолио – 6 дизайна
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
С участие в промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:
6.1. Подложка за чаша – 6 различни дизайна – 36 000бр
6.2. Магнит – контурна бутилка – 6 различни дизайна 24 000бр
6.3. Тениска – 6 дизайна – общо 180бр
6.4. Колекционерска кутия – 50бр
7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА ЗА КОНСУМАТОРИ
За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж Кока-Кола – 250мл. в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
7.1 „Печелиш Подложка за чаша”, в комбинация с промо код – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 Приложение № 1, на място в търговския обект, както и да регистрира кода на www.coca-colabottles.bg и да участва в тегленето на едина от общо 180 награди описани в т. 6.3. и Приложение № 1. При регистриране на промо код, участниците трябва да попълнят име, фамилия, телефон за контакт и да декларират, че са запознати и приемат Официалните правила на Промоцията и имат навършени 16 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител.
7.2 „Печелиш Магнит”, в комбинация с промо код – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.2 Приложение № 1, на място в търговския обект, както и да регистрира кода на www.coca-colabottles.bg и да участва в тегленето на едина от общо 180 награди описани в т. 6.3. и Приложение № 1. При регистриране на промо код, участниците трябва да попълнят име, фамилия, телефон за контакт и да декларират, че са запознати и приемат Официалните правила на Промоцията и имат навършени 16 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител.
7.3 Промо код (комбинация от 6 символа – цифри, букви или и двете), потребителят може да го регистрира на www.coca-colabottles.bg и да участва в тегленето на едина от общо 180 награди описани в т. 6.2 и Приложение № 1. При регистриране на промо код, участниците трябва да попълнят име, фамилия, телефон за контакт и да декларират, че са запознати и приемат Официалните правила на Промоцията и имат навършени 16 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител.
7.3.а. За най-малко един регистриран промо код, участниът има шанс да спечели Тениска с брандинг „Кока – Кола, описан в т. 6.3 и Приложение № 1. При изтегляне на печеливш номер, той автоматично се сваля от следващо участие.
7.3.б. За най-малко три регистрирани промо кода, участниът има шанс да спечели Колекционерска кутия, описана в т. 6.3 и Приложение № 1. При изтегляне на печеливш номер, той автоматично се сваля от следващо участие.
7.3.в. Всеки спечелил регистриран ще бъде прозвънен до пет работни дни, включително датата на изтегляне. След прозвъняване на печелившите и успешна връзка с тях, имената им ще бъдат публикувани на www.coca-colabottles.bg
7.3.г. При всяко тегленене на печеливши ще бъдат изтегляни допълнителни кодове за резерв. При неуспешен опит за свързване с печелившият, следващият по ред номер ще бъде приет за прозвъняване.
7.4. Скреч карти с надпис „Печелиш Подложка за чаша ” и „Печелиш Магнит , няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.
7.5. Общият брой скреч карти е 140 000 броя, като 36 000 броя от картите са „ Печелиш подложка за чаша” и 24 000 „Печелиш магнит“ в комбинация с промо код, 80 000 броя “Промо код”
7.6 теглене на награди:
– 25.9.2017 – 30 тениски

– 2.10.2017 – 30 тениски, 5 кутии

– 9.10.2017 – 30 тениски, 5 кутии
– 16.10.2017 – 30 тениски, 10 кутии
– 23.10.2017 – 30 тениски, 10 кутии
– 30.10.2017 – 20 тениски, 10 кутии
– 13.11.2017 – 10 тениски, 5 кутии
– 20.11.2017 – 10 тениски, 5 кутии

8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.
8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.
9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
9.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 16 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организаторът на промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ