ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Вземи безплатно емоджи в Billa

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

„ЕМОДЖИ ФИЛМЪТ”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Рекламна кампания „ЕМОДЖИ ФИЛМЪТ“ (Кампанията) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55, (БИЛЛА), в сътрудничество с UNGA B.V.
2.      ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.
3.      ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Кампанията започва на 07.09.2017 г. и продължава до 04.10.2017 г. включително или изчерпване на количествата фигурки или торбички за фигурки.
4.      ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
4.1.  С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук oфициални правила.
4.2.  Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на billa.emoji.bg, както и в магазините BILLA.
4.3.  БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на billa.emoji.bg, както и в магазините BILLA.
5.      МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
5.1.  В периода на Кампанията, за всеки 15 лв. от стойността на покупката в магазин BILLA, БИЛЛА предлага като подарък 1 бр. фигурка (стики) с герой от Емоджи Филмът.
Пример: При покупка на стойност над 15 лв. може да бъде получена безплатно 1 бр. фигурка, при покупка над 30 лв. – 2 бр. фигурки, при покупка над  45 лв. – 3 бр. фигурки т.н.
5.2.  В периода на Кампанията, БИЛЛА предлага за продажба торбичка за събиране на фигурки от Емоджи Филмът на цена 2.99 лв., без да е необходимо закупуването на други продукти от магазини BILLA.
5.3.  Колекцията съдържа 24 бр. фигурки с различни герои от Емоджи Филмът. Фигурките представляват пластмасови фигурки с мини химикал в различен цвят.
5.4.  Фигурките се раздават на произволен принцип. Те са опаковани в запечатана непрозрачна опаковка, която не позволява да се установи конкретният вид фигурка. Веднъж предоставена на клиента фигурка, тя не може да бъде заменена с друга, независимо дали същата е в неразпечатана опаковка. Събирането на пълната колекция фигурки зависи изцяло от късмета на участниците в Кампанията. БИЛЛА не гарантира на участниците, че ще могат да съберат пълната колекция фигурки.
5.5.  Фигурките се предоставят непосредствено след извършване на покупката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка на стойност над 15 лева не дава право на клиента да получи подарък фигурка.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ