ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете вкусни мезета от Еко Мес

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е ,,ЕКО МЕС ‘“ ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: goo.gl/vyYyrL за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: goo.gl/vyYyrL
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на ,,ЕКО МЕС“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 07.09.2017 г. До 16.09.2017 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на ЕКО МЕС във Facebook: https://www.facebook.com/eko.mes.98…
2. На 07.09.2017 г. на стената ще бъде публикувана визия на пъзел и текст “Подредете пъзела и спечелете вкусна награда от ЕКО МЕС. Напишете в коментар кое е липсващото парче : 1, 2 или 3 „
2.1. За да се включи участник в Играта, той трябва да напише верен отговор като коментар под снимката, хареса и сподели снимката.
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 16.09.2017 г.), чрез жребий на случаен принцип ще се изтегли един печеливш.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ