ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 раници с тетрадки и 100 спинъра


1. Период на Играта 
Играта стартира на 01.09.2017 г. и приключва на 15.09.2017 г., като печелившите ще бъдат избрани в две поредни седмици на 07.09.2017 и 14.09.2017 г. на случаен принцип. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите правила условия (наричани по- долу ПРАВИЛА) и дати. 

2. Организатор на Играта 
Играта „Подготви се за училище с КЕШ КРЕДИТ“ се организира от „Кеш Кредит“ ЕАД, ЕИК 200661612, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район „Лозенец“, ул. „Плачковица“ № 1 („Организатор“). 

3. Територия на провеждане на Играта 
Играта се реализира на официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА. Комуникацията се извършва в официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА – www.cashcredit.bg, както и в социалните мрежи Facebook, Viber и Instagram. Играта се организира и провежда на територията на Република България. 

4. Награди 
В настоящата Игра ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява за награди 100 спинъра и 3 раници, пълни с тетрадки. Наградите ще бъдат изтеглени в две последователни седмици на случаен принцип – петдесет награди ще бъдат изтеглени на дата 07.09.2017 г. и още петдесет и три на дата 14.09.2017 г., като всеки участник може да спечели не повече от една от наградите. Доставките на наградите ще се извършат в най-близкия за участника офис на ОРГАНИЗАТОРА, след предварителна уговорка и за сметка на последния. Наградата се получава от печелившия след предоставяне на документ за самоличност. 

5. Право на участие 
В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, с българско гражданство, живеещи на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и професионално заетите с нея лица и членове на техните семейства. 

6. Механика на провеждане на Играта 
6.1. За участие в Играта не е необходима покупка на продукти на Кеш Кредит. 
6.2. Всеки, който се регистрира за участие в Играта на сайта на ОРГАНИЗАТОРА (www./cashcredit.bg/) в периода на Играта, ще участва в томбола за спечелване на една от наградите. Регистрацията става чрез падащо меню, в което участникът попълва своите имена, телефон, ймейл адрес и оценка от 2 до 6 на Кеш Кредит. 
6.3. Всеки участник може да се регистрира за участие само един път в рамките на Играта и да получи една от наградите. 

7. Теглене и получаване на наградите 
7.1. Всеки от печелившите участници ще бъде информиран чрез телефонно обаждане или по имейл, a всички печеливши ще бъдат обявени с постове във Facebook страницата на Кеш Кредит https://www.facebook.com/cashcredit.bg/. 
7.2. Наградите се доставят до избран от всеки печеливш участник офис на ОРГАНИЗАТОРА и се предоставят след идентифициране с документ за самоличност. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ