ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 456 раници за училище от Ная

Правила за провеждане и за участие в Играта „Отново на училище с Ная и Кауфланд“

1. Организатор
 • 1.1. Организатор и изпълнител на  Играта е „Престиж-96″ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за всички участници в Играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Играта „Отново на училище с Ная и Кауфланд “ се организира с рекламна цел за популяризирането на марката нетунквани вафли Ная.
 • 2. Период и място на провеждане на Играта
 • 2.1. Играта „Отново на училище с Ная и Кауфланд „, наричана по-долу за краткост „Играта“, стартира на 04.09.2017г и продължава до 10.09.2017г. включително.
 • 2.2. Във всеки един от магазините на Кауфланд, ще могат да бъдат намерени указания за периодa на Играта.
 • 2.3. Играта ще бъде проведена на територията на всички  търговски обекти на Кауфланд.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. П раво на участие в Играта има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96″ АД и служители на търговските обекти, , както и членове на техните семейства.
 • 3.2. Eдин участник може да спечели само една награда.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Играта участват следните видове продукти, а именно:
Ная 25g/35бр. Добавена реалност нетунквани вафли
Ная 375g/15бр. Добавена реалност нетунквани вафли
Ная какао 805g /35бр. Добавена реалност нетунквани вафли
Ная слънчице медени 60g нетунквани бисквити
Ная слънчице мляко 60g нетунквани бисквити

Участващите в Играта продукти не са изрично обозначени.

 • 5. Начин за провеждане на Играта
 • 5.1. През периода на провеждане на Играта желаещите да участват в нея трябва да закупят продукт/и от марката Ная , участващи в Играта. На Информация в търговските обекти на Кауфланд клиентите могат да вземат своя талон за участие. В него всеки участник трябва да попълни трите си имена и телефон за връзка и да го пусне в поставенатаспециална урна в търговския обект на Кауфланд. Наградите по т. 6.1. се изтеглят на случаен принцип в присъствието на представител на Организатора и на верига магазини Кауфланд до 7 дни след приключване на периода на Играта.
/ дизайн талон за участие/
 • 5.2. За да спечелят някоя от наградите, участниците в Играта трябва:
 • 1. Да закупят продукт/и от марката Ная, участващи в Играта, независимо на каква стойност от някой от търговските обекти на Кауфланд, повреме на периода на Играта;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на специалния талон за участие, който могат да открият на Информация в търговския обект на Кауфланд.
 • 3. Да пуснат попълнения коректно талон за участие в поставената за целта урна в търговския обект на Кауфланд.
 • 4. Всеки участник трябва да запази касовата бележка за покупката, отговаряща на условието по т.5. и да я представи за проверка при получаване на наградата.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Игра, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Играта са както следва:
 • 6.1.1 Ученическа раница с лого Ная, общо 456 бр., разпределени по 8 бр. на търговски обект на Кауфланд.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител на Организатора ще се свърже по телефона с печелившите в срок до 7 дни след датата на тегленето за уточняване на детайлите по получаване на наградата.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 6.4. Наградите се получават след предоставяне на касова бележка, удостоверяваща покупката за участие в Играта по т.5. Касовиата бележка се изисква от клиента за проверка,след което му се връща.
 • 7. Условия за валидно участие
 • 7.1. За да спечели, участникът в Играта, трябва да е изпълнил всички условияза участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът и неговите партньори не поемат отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки.
 • 3. Некоректно попълнени талони или невярно предоставена от участниците информация
Всеки участник в Играта се счита за уведомен и съгласен с настоящите правила.
ХИТ Младост
София
ж.к. “Младост – 2” бул. “Александър Малинов” №75
ХМ ТОМИ АД ТРАПЕЗИЦА
София
УЛ.ТРАПЕЗИЦА 10
ХМ ТОМИ АД ТРАПЕЗИЦА
Добрич
УЛ.ТРАПЕЗИЦА 10
ХМ ТОМИ АД КАВАРНА
Каварна
БУЛ.БЪЛГАРИЯ 20
ХМ ТОМИ АД БОТЕВ
Добрич
УЛ.ХРИСТО БОТЕВ ДО БЛ.11
ХМ ТОМИ АД ДРУЖБА
Добрич
ЖК.ДРУЖБА ДО БЛ.8
ХМ ТОМИ АД ОХРИД
Добрич
УЛ.ОХРИД 6
ЦБА ДОБРИЧ ООД/ДОБРОТИЦА
Добрич
КВ.ДОБРОТИЦА ДО БЛ.24
ЦБА ДОБРИЧ ООД
Добрич
УЛ.П.ХИТОВ 34
АКВИЛОН ЕООД
Балчик
УЛ.ХР.БОТЕВ 21
МАРТИЛЕКС 2 ЕООД
МАРТИЛЕКС 2 ЕООД
Варна
ВИНИЦА УЛ.ЦАР БОРИС ТРЕТИ 1А
Ан Груп
Варна
СИМОНА-04 ООД
Варна
АСПАРУХОВО/ГОРНА СТУДЕНА 12
Симона
Варна
Хаяс
ТРИЛЕНИУМ ООД
Варна
ЗЕЛЕНИКА 2-СИТИ 1
ТРИЛЕНИУМ ООД
Варна
УЛ.ПОП ДИМИТЪР 12-СИТИМАРКЕТ 7
ТРИЛЕНИУМ ООД
Варна
М-Т ТРАКАТА, УЛ.МАНОЛ ЙОРДАНОВ 14 /СИТИ 12
ТРИЛЕНИУМ ООД
Варна
РОЗА 15-СИТИ 2
ТРИЛЕНИУМ ООД
Варна
ВЗ ТРАКАТА, УЛ „14“ №10-СИТИ 5
КРАКЕН ЕООД
Езерово
УЛ. КЛОКОТНИЦА 1
Пони дейли
Дългопол
ЕЛИНИК ЕООД
Варна
МЛАДОСТ ДО БЛ.116
МАРЧЕЛА ТРЕЙДИНГ ООД
Варна
ЖК ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ.ВЛ.ВИСОЦКИ №4-6 ЕВРО
МАРЧЕЛА ТРЕЙДИНГ ООД
Варна
СТУДЕНТСКА 7
ТЕО МАРКЕТ
Варна
КВ.ВЛАДИСЛАВОВО ДО БЛ.11
ТЕО МАРКЕТ ЕООД
Варна
Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ, ПОД БЛ.18
МАК МАРКЕТ ООД
Варна
БУЛ. ВЛ. ВАРНЕНЧИК 95
ЕЛИНИК ЕООД
Варна
МЛАДОСТ ДО БЛ.116
ПК НАПРЕДЪК
Варна
ВЛАДИСЛАВОВО БЛ.302/СУПЕР 5
ОВИК-94 ЕООД
Варна
ПЕТЪР РАЙЧЕВ 20
МАРТИНИ-60 ЕООД
Варна
МЛАДОСТ 2
ДЕНИСЛАВ ТРЕЙД ЕООД
БЕЛОСЛАВ
БЕЛОСЛАВ/КИРИЛ И МЕТОДИЙ 21
ДЕНИСЛАВ ТРЕЙД ЕООД
БЕЛОСЛАВ
УЛ.РОЗА + УЛ.ОБОРИЩЕ
РЕБУС ТРЕЙД ЕООД ХР БОТЕВ
Плевен
РЕБУС ТРЕЙД ЕООД САН СТЕФАНО
Плевен
УЛ. САН СТЕФАНО 10/ М-Н САН СТЕФАНО
ДИЗАТЕРС-09 ЕООД
ПРАВДА
ПРАВДА ЧАКАЛНЯ
ДИЕЛ ООД
Силистра
ГЛАВИНИЦА ОБОРИЩЕ 39
ПАРАЛЕЛ 92 ДИМИТЪР ПЕТРАНОВ ЕТ
Силистра
Х.ДЖАМДЖИЕВ 1
РУСЕ ТАБАК ООД
Русе
САН СТЕФАНО ПАЗАРЧЕ
РУСЕ ТАБАК ЕООД
Русе
ДАМЕ ГРУЕВ/ПРЕД БЛ.6
РУСЕ ТАБАК ООД
РУСЕ
НИКОЛАЕВСКА 109
ЗАФИРА 2009 ООД
Сливо поле
СЛИВО ПОЛЕ/СВ.ИВ.РИЛСКИ 4
ЛАКТЕН ООД
Ветово
ИВАН ВАЗОВ 7
ЕГЕ ГРУП ООД-5
Шумен
ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 124/МАНГО
СИ-МЕЛ 2020 ЕООД
ХИТРИНО
ЕДЕЛВАЙС 12
МАГАТ АД
Върбица
СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ 63Б
КУЛЧО КУЛЧЕВ ЕТ-2
Нови пазар
ЧАВДАР ВОЙВОДА 2
КУЛЧЕВИ ООД
Нови пазар
ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 33
АБЦ
Разград
кв. Орел бивш Хран комерс
АБЦ
Разград
КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1
МАКСИ ЕООД
Разград
НИКОЛА ИКОНОМОВ 11
ТРАНС ЕКСПОРТ КЪМПАНИ ООД
Разград
КНЯЗ БОРИС 80
ПЛАМКО ЕТ
Попово
СЛАВЯНСКА 2
АДАПТ ПРО ООД
Кубрат
ИВАН ВАЗОВ 1А
МИЛЧО ЛЯСКОВ-ПЛАМИ ЕТ
Павликени
ТРЕТИ МАРТ 5
БМБ ООД
Свищов
Г.МАТЕВ 81
ДИЕМА-ИВАН АНТОНОВ ЕТ
БЕЛЕНЕ
ФЕРДИНАНД ДЕЧЕВ 5
ФЕНИКС-Е.РУСЕВА ЕТ
П.ТРЪМБЕШ
ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 3
Красимир ХГ
П.ТРЪМБЕШ
ТЪРГОВСКА 57
РЕБУС ТРЕЙД ЕООД
Лясковец
ВЪЗРАЖДАНЕ 5
ЛИДЕР 11 ООД
Лясковец
ТОДОР ХРУЛЕВ 25
ВЕЛЕС 01 ЕООД
Велико Търново
БЪЛГАРИЯ 5
НИВА ГРУП ЕООД
Камен
ТЪРГОВСКА 36
ИВОМИР – 15 ЕООД
Велико Търново
АЛЕН МАК 3
ЕРТАН
Омуртаг
ХРИСТО БОТЕВ 21
две плюс две
Габрово
Тота Венкова 12
ТРАНССОФТ ЕООД 4
Троян
ВАСИЛ ЛЕВСКИ 188
КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ-ДОЙРЕНЦИ
ДОЙРЕНЦИ
ТЪРГОВСКА 46
РПК Стратеш
Ловеч
кв. Гозница ул. Янтра 1
Ерагон
Тетевен
Ерагон
Ботевград
Брих
Долни Дъбник
ТРЪНЧЕВ ООД
Шумен
ул. „Мадара“ № 30
ТРЪНЧЕВ ООД
Шумен
ул. „Велики Преслав“ 28 – РУМ
ТРЪНЧЕВ ООД
Търговище
ул. „Гладстон“ № 1
ТРЪНЧЕВ ООД
Варна
ул. Константин и Фружин №481
ТРЪНЧЕВ ООД
Шумен
ул.Искър №7
ТРЪНЧЕВ ООД
Варна
Grand Mall
Макс
Горна Оряховица
ул. Вичо Грънчаров 10
Димитрови Трявна
Трябван
ул. Ангел Кънчев 66

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *