ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три чудесни смартфона Nokia

1. Период: От 04.09.2017 г. до 14.09.2017 г. включително
2.Организатор: „Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181
3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на играта: Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/
Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и споделят като коментар под поста кой смартфон предпочитат най-много Nokia 3, Nokia 5 или Nokia 6
5. Награди: 1 бр. Nokia 3, 1 бр. Nokia 5, 1 бр. Nokia 6
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.
Печелившите се определят с томбола на случаен принцип в три категории, като всяка категория включва участниците от съответния от трите модела смартфон Nokia, за който са коментирали. Печелившият се определя измежду участниците в категорията, , които са отговорили като коментар под поста за съответния модел смартфон Nokia. Томболата ще бъде теглена на 15.09.2017 г. като в следствие на нея на страницата на VIVACOM във Facebook, ще бъдат обявени печелившите участници и равен брой резерви (3 бр.), в случай, че някой от печелившите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.
В случай, че някой от трите модела смартфон Nokia не е посочен като коментар в пост към играта, този модел смартфон се включва към томболата на някоя от другите категории, по преценка на Организатора.
Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на томболата да се свърже с всеки един победител на посочения от него профил във Facebook. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: Три имена; Имейл адрес; Телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.
Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *