ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете фотоапарат Fujifilm, 10 селфи стика и 10 менюта А!Box

1. Организатор на играта и официални правилата

Онлайн играта “Селфи с вкус”, за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Aladin Foods Ltd, за кратко по-долу наречено Организатор на играта или Организатор. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет страницата http://www.aladinfoods.bg/game. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата Правила на играта

2. Продължителност на Играта

Играта НЕ е обвързана с покупка на продукт. Стартира на 16.08.2017 г. (сряда) и ще приключи на 1.10.2017 г. (неделя). Обхваща цялата страна. Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това ще бъде публикувано на – http://www.aladinfoods.bg/game.

3. Описание на наградите

– Фотоапарат за моментални снимки Fujifilm Instanx Mini 8, наричан по-долу голяма награда.
– 10 селфи стика
– 10 менюта А!Box с айрян

4. Механизъм на играта

За участие в разпределянето на наградите участват всички снимки, качени в Играта на адрес http://www.aladinfoods.bg/game. За да отговарят на условията снимките трябва:

  • да са авторски;
  • да са свързани с Aladin Foods – например продукт/и, обект, човек и Aladin Foods;
  • да са споделени във Facebook, като е отбелязан профила на Aladin Foods с @AladinFoods в текста към поста.
Снимката с най-много харесвания в галерията на играта “Селфи с вкус” – http://www.aladinfoods.bg/game/ ще спечели голямата награда – фотоапарат за моментални снимки. Снимките с най-много харесвания от 2-ро до 11-то ще спечелят 10 Селфи стика. 10 менюта A!Box с айрян ще бъдат разпределени на случаен принцип сред всички участвали.

Всяка качена снимка, отговаряща на правилата е отделно участие.
Всеки участник може да спечели само една награда.

Крайният срок за качване на снимки и гласуване е 12:00 часа на 1 октомври 2017 г.
Застрашени да отпаднат от конкурса са участниците предоставили:
  • Фотографии, които не са тяхно дело
  • Снимки, които не отговарят и/или противоречат на закона за авторското право и сродните му права; такива с дати, копирайт, воден знак; с обиден характер и т.н.
5. Класиране
Победителите ще бъдат обявени на 2 октомври 2017 г.
Голямата награда ще бъде спечелена от потребителят, който е спазил официалните правила на Играта и чиято снимка е събрала най-много харесвания в галерията на Играта на адрес: http://www.aladinfoods.bg/game/. Снимките с най-много харесвания от 2-ро до 11-то ще спечелят 10 Селфи стикаПри случай на еднакъв брой харесвания на една или повече снимки, Играта ще бъде удължена с още 1 ден, за да могат финалистите с равен брой харесвания да съберат повече харесвания за тяхната снимка. При еднакъв брой харесвания и след допълнителния ден – победителите се избират на случаен принцип измежду снимките с равен брой харесвания. Десетте броя вкусно меню с А!Боx и айрян ще бъдат спечелени от 10 потребители, избрани на случаен принцип сред всички участници, спазили официалните правила. Участието на всички победители трябва да бъде валидно според условията на Играта. Имената на печелившите ще бъдат обявени на страницата на Aladin Foods във Facebook (https://www.facebook.com/AladinFoods) и на http://www.aladinfoods.bg/game. Печелившите ще получат email на мейла, с който са се регистрирали и трябва да се свържат с организаторите на играта на info@aladinfoods.bg до 15 октомври 2017 г.
6. Авторство

С участието си в тази игра, автора декларира и удостоверява,че е автор на снимката/те, с които участва. Допълнително, за целите на играта и нейното популяризиране, участниците преотстъпват правото на ползване на снимката/те.

7. Процедура по получаване на наградите

Печелившите трябва да потвърдят, че приемат наградата и да посочат обект, от който ще я получат. Срок за получаване на наградата – 15 дни от обявяването на печелившите и уточняване на обекта за вземане на наградата. Наградата се получава само лично от обект на веригата срещу предоставяне на лична карта.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *