ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесни награди от „Банкя“

1. Възложител на играта „Сподели кой е любимият ти спорт на открито и може да спечелиш стек Банкя от 12 бутилки със спортна капачка“ („Играта“) е „Кока-Кола България“ ЕООД, гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ №8. 

2. Организатор на играта е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).


РАЗДЕЛ 2. 

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда на територията на Република България. 


РАЗДЕЛ 3.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Продължителността на Играта е от 31.08.2017г. до 3.09.2017 г. (включително). Участниците следва да споделят кой е любимият им спорт на открито, като публикуват своя отговор под формата на коментар под поста на Банкя Bulgaria на страницата на Bankia Bulgaria във Facebook, който съдържа условието и обявява началото на играта на 31.08.2017 г. 


РАЗДЕЛ 4.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

1. Играта се провежда по следния начин:

1)   Публикувай своя отговор на въпроса: „Сподели кой е любимият ти спорт на открито и може да спечелиш стек Банкя от 12 бутилки със спортна капачка“, като коментар под поста на Банкя на страницата на Bankia Bulgaria във Facebook, който съдържа условието и обявява началото на Играта на 31.08.2017 г.

2. След края на периода на Играта (03.09.2017 г.) 6-ма участници, изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий, ще получат награда. Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 04.09.2017 г. и ще бъдат обявени чрез пост на страницата на Bankia Bulgaria във Facebook на 04.09.2017. В този пост Организаторът ще поиска данните, необходими за доставянето на наградите. 

3. Победителите (общо 6 на брой) ще получат мултипак 12 х 0.75 L Банкя със спортна капачка.
4. За участие в играта не е необходимо да бъдат закупувани продукти на Банкя.


РАЗДЕЛ 5.
ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За валидно се счита всяко участие на страницата на Bankia Bulgaria във Facebook, в съответствие с Pаздел 4 и Раздел 5. 

2. Публикуването на повече от един отговор от един потребител не увеличава шанса му за спечелване на награда.
3. В В срок от 72 часа от обявяването   на печелившите, същите следва да посочат адрес за доставка на наградата чрез лично съобщение на страницата на Bankia Bulgaria във Facebook. В случай че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 72 часа след уведомяването за спечелване на награда, Организаторът не носи отговорност за получаването на наградата на предварително посочения адрес. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация.  Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от 72 часа не може да бъде удължаван   и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда. 
4. Наградата не може да бъде прехвърлена на друго лице.
5. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.
6. Организаторът няма да разглежда коментари, които:
• са с порнографско или нецензурно съдържание;
• не отговарят на изискванията по Раздел 4;
• увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
• рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
• рекламират политически идеи или съобщения;
• съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
• нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
• препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
• съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
• се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа компанията The Coca-Cola Company;
• омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на Банкя и на компанията The Coca-Cola Company.
Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 2 (две) седмици по куриер за сметка на Организатора, след като победителят чрез лично съобщение до Bankia Bulgaria във Facebook предостави адрес за доставка. 


РАЗДЕЛ 6.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Играта „Сподели кой е любимият ти спорт на открито и може да спечелиш стек Банкя от 12 бутилки със спортна капачка“ са 6 мултипака 12 х 0.75 L Банкя със спортна капачка.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *