ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете кафе награди от Jacobs

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Промоцията е Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД (наричан по-долу „Организатор“), с ЕИК 203439093 и търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 12, етаж 3.

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на https://www.facebook.com/charomat/
Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес:

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
3. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД, Якобс Дау Егбeртс ОПС БГ ЕООД и Huts JWT Sofia, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://www.facebook.com/charomat/ за периода на Промоцията.
5. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА!
6. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда в периода между 25.08.2017 г. до 1.09.2017 г. само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
Механизъм:
1. Играта се организира на „стената“ (“Timeline”) на Jacobs 3in1 във Facebook – https://www.facebook.com/charomat/
2. За да се включат в играта и да вземат участие в жребия, участниците трябва да влязат на сайта на Jacobs – https://www.jacobscoffee.bg/recepti-ania/#с_лед, да направят една от рецептите с лед или да измислят своя авторска интерпретация и да публикуват снимка на творението си като коментар под поста на активацията.
Всички участници, включили се в играта ще участват в томбола за една от предвидените награди.

Забранено е снимката да съдържа вулгаризми, нецензурни квалификации и образи, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адресна конкретни лица или групи, и други. Регистрации на такива снимки ще бъдат автоматично дисквалифицирани от Играта.

3. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и всяка регистрация, която според него не отговаря на условията на Играта по своя преценка, без да дължи обяснение за това.
4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.
Нарушение изрично включва действия за:
a) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един профил във Facebook;
b) използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в активността;
в) използването на техники/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
c) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на активността.
5. С участието си в Играта и публикуване на снимка, както е посочено по-горе, участниците дават изричното си доброволно съгласие, снимката да бъде публикувана на „стената“ на Jacobs във Фейсбук.
Награди:
1. По време на Промоцията, ще бъдат дадени 20 (двадесет) комплекта награди, спечелени на лотариен принцип, след края на Промоцията. Всеки комплект включва:
чаша – 1бр.
– миксер за фрапе – 1бр.
– тефтер – 1бр.
2. Наградите в Промоцията ще бъдат изтеглени на случаен принцип в рамките на 10 (десет) работни дни след края на Промоцията. Имената на печелившите участници ще бъдат определени чрез томбола като те ще трябва да проследят това и следват стъпките за получаване на наградата си от Jacobs. Tе ще трябва да изпратят трите си имена, адрес за доставка и телефон,като лично съобщение в страницата, в срок от 10 работни дни, за да потвърдят адреса си за доставка. Ако спечелилите не потвърдят в този срок, губят право да получат наградата си.
3. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес безплатно чрез куриер до 45 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.
4. Наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Преди доставка куриерът ще прозвъни на спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, от където може да бъде получена наградата в рамките на 20 работни дни от уведомлението. След изтичане на този срок, спечелилият губи право да получи наградата си.
5. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда!
6. Якобс Дау Егбeртс БГ ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *