ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете шест комплеkта – селекция от 7 бири и чаша

Играта се провежда на Facebook страницата на House of Beer Bulgaria и се организира и провежда от агенция „Интерактив шеър“ ООД, ЕИК: 200702233, с Възложител “Карлсберг България АД, ЕИК 127015636
Вземайки участие в играта на Facebook страницата на House of Beer Bulgaria (https://business.facebook.com/HOBBu…), Участниците потвърждават, че са пълнолетни и се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игра (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.
I. Механизъм
За да се включи в играта Участникът трябва да отговори в коментар под обозначения пост коя е родината на Erdinger.
Периодът на играта стартира на 28.08. до 01.09.2017 година включително.
II. Право на участие
3. В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на Карлсберг България и Интерактив шеър, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.
III. Награждаване
4. Награда – ще бъдат изтеглени 6 печеливши, които ще спечелят оригинална чаша Erdinger и селекция от бири. По една бутилка от следните видове:
– Erdinger Hefe Weiss 0.33l
– Erdinger Dunkel 0.33l
– Brooklyn 0.355l
– Angelo Poretti №4 0.33l
– Angelo Poretti №5 0.33l
– San Miguel Fresca 0.33l
– Grimbergen 0.33l
Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специализиран софтуер, в присъствието на 3 /трима/ служители на Възложителя или Изпълнителя, като за целта се съставя и Протокол. Тегленето и обявяването на печелившия ще се състои на 04.09.2017.
5. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез коментар под поста, изпратен от профила на House of Beer Bulgaria във Facebook.
6. Печелившият участник, получил коментар от House of Beer Bulgaria, че печели, трябва да отговори в срок до 1 (един) календарен ден, считано от датата, на която му е изпратено съобщение, в отговор на което трябва да подаде своите данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка, дата на раждане и телефон за връзка).

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ