ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 48 чудесни награди – тениски, чанти и плажни хавлии

1. Организатор на играта „Спечели свежи награди ” („Играта”): Филикон 97 АД, ЕИК 115202749 , с адрес гр. Пловдив, бул. Коматевско шосе 35 („Организатор”).

Организацията на Играта се осъществява с помощта на агенция „Нормал” ООД.


2. Периодът на Играта е от 28.08.2017 г. до 25.09.2017 г. Всяко участие съгласно механизма на Играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.

3. Награди и механизъм на присъждане:

Участвайки в настоящата Игра, Вие имате право да участвате за спечелването на една от:

– 24 брандирани тениски
– 12 брандирани чанти
– 12 брандирани плажни хавлии
Всички награди се присъждат чрез томбола сред всички участници, изпълнили условията за участие и спечелване на награда в томболата. Изтеглянето и публикуването на печелившите ще става всяка седмица през периода:
– Седмица 1 – 04.09.2017 г.
– Седмица 2 – 11.08. 2017 г.
– Седмица 3 – 18.09. 2017 г.
– Седмица 4 – 25.09. 2017 г.
Всяка седмица ще бъдат раздавани по:
– 6 брандирани тениски
– 3 брандирани чанти
– 3 брандирани плажни хавлии
В томболите за присъждане на награди участват всички участници, които са открили разликите в двете страни на изображението и са отговорили правилно с коментар под публикацията до 23:59ч. в неделя (Пример: В томболата на 04.09.2017 г. участват всички потребители, които са отговорили правилно от 18:00 ч. на 28.08.2017 г. до 23:59ч на о3.09.2017 г. )

Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни. В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. Един участник може да спечели за целия срок на промоционалната игра по една награда.

4. Механизъм на Играта: За спечелването на наградите, посочени в т. 3.1., е необходимо:

4.1 Да намерите разликите между двете страни на изображението

4.4. Всички коментари се преглеждат от модератор. В случай, че съдържанието им противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание ще бъде скрита или изтрита от модератор. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.

4.2 Да ги опишете и публикувате в коментар под публикацията

4.5. В случай че спечелите награда, ще трябва да се свържете на лично съобщение със страницата, за да координираме получаването на наградата

4.6. Печелившите от томболите ще получат бъдат обявени с Facebook публикация на страницата в деня на тяхното изтегляне.

5. Спечелване на наградата

5.1 Обявяването на печелившите се извършва по следния ред:
5.1.1. Публикуване на списък с печелившите в деня на тегленето на Facebook страницата на Ice Tea – https://www.facebook.com/IceTeaBulgaria/
5.1.2. Свързване с печелившите – организаторите на играта ще се свържат с коментар под поста на печелившия и молба да уточним адрес и данни за доставка на лично съобщение
5.2. Печелившия трябва да изпрати данните си за доставка до 7 календарни дни от публикуването на печелившите на страницата на Ice Tea.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *