ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 18 смартфона, 300 колонки и още 350 000 награди от Coca Cola

Промоцията „СПЕЧЕЛИ С 500ml Coca-Cola, Fanta, Sprite 2017“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Организатор.

Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Официалните правила се публикуват на сайтa www.mysparx.bg и на сайта www.houserules.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Участниците в Промоцията трябва да бъдат на възраст: 13 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Промоцията. Регистрации за участие на Участници под тази възраст и закупени от тях билети за участие в томболите, съгласно правилата на MySPARX (www.mysparx.bg) ще се считат за невалидни. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Промоцията, е на възраст под 13 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.

Промоцията стартира на 28.08.2017 г. и продължава до 27.10.2017 г. или до изчерпване на количествата награди в обектите със специален знак, което от двете събития настъпи първо.

„Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Маднес, Fanta Бяла Праскова-Тропик и Sprite от 500 ml с промоционални етикети.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:
7.1.1. Награди, раздавани в наградните центрове:                              
 1. Принтирани стикери – общо 350 000 бр.
Наградите по точка 7.1.1 са с пазарна стойност под 30 лв.
7.1.2. Награди от томболи в MySPARX (www.mysparx.bg), доставяни с куриер до посочен от печелившите адрес:
 1. Портативна колонка – 300 бр. (първи награден фонд) с единична стойност 89 лв. с ДДС.
 2. Смарт телефон – 18 бр. (втори награден фонд) с единична стойност 1139 лв. с ДДС.
7.1.3. Награда, дигитален стикер пакет, който може да бъде изтеглен директно в мобилното приложение Viberспоред условията за ползване (https://www.viber.com/terms/):
 1. Coca-Cola пакет с 12 стикера.
 2. Coca-Cola Zero пакет с 12 стикера.
 3. Fanta пакет с 12 стикера.
 4. Sprite пакет с 12 стикера.
Наградите по точка 7.1.3 са с пазарна стойност под 30 лв.
7.1.4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1.  Закупете бутилка от участващите опаковки. Под капачката можете да откриете:
 1. надпис „СТИКЕР“ – в този случай печелите физически принтиран стикер – един от 8 дизайна, който можете да вземете от най-близкия награден център, обозначен със специален промоционален стикер;
 2. уникален код за MySPARX (www.mysparx.bg), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия брой регистрирани кодове, съгласно правилата на играта MySPARX, публикувани на www.mysparx.bg, можете да вземете участие в една от томболите за изброените в част 7.1.2. награди. Точният брой кодове, необходими за закупуване на билет за всяка от томболите за наградите, е описан в т. 8.2.2.
 3. с ункалният код под капачката, описан в т. б) по-горе, може да се играе в мобилното приложение Viber на адрес https://coca-cola.viber.im/code и избере бутон „Искам Viber стикер пакет“ за спечелване на 1 от 4 различни видове пакети стикери.
8.2.  Детайли за използване на кодовете под капачките и участие в теглене на томбола:
8.2.1. Регистрация: за да участва в едно от тегленията на томболата, участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use.  Регистрация трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил. Регистрация е безплатна и изисква следното:
 • Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
  • Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
 • Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
 • При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use
8.2.2. За да бъде допуснат за участие в едно от тегленията на жребий за спечелване на определена награда, Участникът трябва бъде в необходимата възрастова група за участие и да регистрира изисквания от платформата MySPARX минимум от кодове за съответната награда. След успешна регистрация на изисквания брой кодове, според описаното по-долу, участникът закупува билет за онлайн томбола за съответната награда. Самоличността на участника се удостоверява посредством данните, посочени в профила му в MySPARX. За да вземе участие в някое от тегленията в рамките на периодите, описани в т. 5.1, участникът трябва да регистрира посочения по-долу брой кодове:
 1. Минимум 2 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на първи награден фонд – Портативна колонка – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за период на Промоцията;
 2. Минимум 10 кода за билет за участие в тегленето на жребий за спечелване на втори награден фонд – Смарт телефон – фигурира като „Специална награда“ в MySPARX (www.mysparx.bg) за периода на Промоцията;
8.2.3.  Колкото повече билети се закупуват с регистрирани кодове, толкова по-голяма е вероятността за спечелване на награда. Например, лице, което е купило 2 билета с 4 регистрирани кода, има по-голяма вероятност да спечели портативна колонка от лице, което е купило 1 билет с 2 регистрирани кода. Същият принцип е приложим за всички наградни фондове. Всеки регистриран код е уникален и може да бъде използван само веднъж, като с него се играе само за съответното теглене. Един Участник може да спечели по една награда на теглене. Един Участник не може да спечели награда от един награден фонд повече от веднъж по време на Промоцията. Изтеглен като печеливш участник в томбола за даден период не може да играе за същата награда в томбола за следващ период.
8.2.4. Билети, закупени за томбола за един период с регистрирани кодове, не може да бъдат прехвърляни към следващ период, съответно за следващо теглене.
Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500ml Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta и Sprite, които не се обозначени с промоционален етикет и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за текущите награди в MySPARX (представени в секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“), освен това с тях може да се участва и в настоящата Промоция и за предоставяните в нея награди.
8.2.5. Събиране на Билети, закупени с кодове, и Теглене на седмичен жребий.
8.2.6. Ако участникът избере да играе за дигитален Viber стикер пакет, чрез специален QR код, принтиран на етикетите на промоционалните бутилки и рекламни материали, тя/той трябва да направи следното:
Всеки желаещ да участва в Промоцията за награда дигитален Viber стикер пакет трябва да разполага с активен профил в мобилното приложение за комуникация Viber (www.viber.com) в съответствие с условията за ползване и политиката за поверителност, налични тук: https://www.viber.com/terms/ Преди да се включи в Промоцията, желаещият да участва трябва да провери дали разполага с абонаментен план с мобилен интернет спрямо предлаганите от нейния/неговия мобилен оператор.
За да се включи в Промоцията във Viber, потребителят трябва да открие публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) и да започне разговор с автоматизирана софтуерна система – чат бот. По време на разговора с автоматизираната софтуерна система в канала (чат бот) желаещият да участва ще бъде помолен да регистрира код. В отговор тя/той (участникът) трябва да въведе код от етикета на някоя от участващите опаковки. В случай че въведеният от участника код е печеливш, тя/той ще получи възможност веднага да свали и инсталира безплатно избран от нея/него пакет стикери от описаните в т. 7.1.3 от настоящите Официални правила. Ако въведеният код не е печеливш, участникът ще получи възможност да въведе нов код от участваща опаковка според описаното по-горе.  
Всеки от регистрираните за участие в Промоцията кодове се проверява от чат бота автоматично и участникът веднага разбира дали печели награда, или не. В Промоцията във Viber може да се участва само с кодове от промоционални опаковки с етикет с лого на мобилното приложение Viber и описани в Част 6 от настоящите правила.
Регистрирани за участие във Viber кодове може да бъдат регистрирани и в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) според условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и правилата на текущите промоционални активности с награди.
Промоцията стартира на 28.08.2017 г. и се провежда съгласно описаното по-горе, както следва:
Онлайн частта на Промоцията, която се провежда посредством регистрация на кодове в MySPARX (www.mysparx.bg), стартира на 28.08.2017 г. и продължава до 27.10.2017 г.
Периодите за участие в онлайн регистрацията и теглене на наградите от Промоцията в MySPARX (www.mysparx.bg) са, както следва:
Първият период започва да тече от понеделник, 28.08.2017 до неделя 24.09.2017, 23:59 ч., четириседмичен период. Съответно първото теглене на награди е на 25.09.2017 – понеделник – първият ден след изтичане на периода за регистрация на кодове в Промоцията. Следващите периоди са на седмична база, както следва:
От 25.09.2017, 00:00 ч. до 01.10.2017, 23:59 ч.,
последван от 02.10.2017, 00:00 ч., до 08.10.2017, 23:59 ч.,
09.10.2017, 00:00ч. до 15.10.2017, 23:59 ч.,
16.10.2017, 00:00 ч. до 22.10.2017, 23:59 ч. и
23.10.2017,00:00ч. до 27.10.2017, 23:59 ч., който е последен ден за регистрация на кодове за съответната промоция.
Съответно датите за теглене на жребий за всеки посочен по-горе седмичен период са 02.10.2017, 09.10.2017, 16.10.2017, 23.10.2017 и последно теглене на 30.10.2017. Общата продължителност на периода за регистрация на кодове за участие в Промоцията е 9 седмици с 6 тегления на награди.
Ако съответният понеделник е празничен ден, тогава сумирането и категоризирането ще бъде направено на първия официален работен ден за цялата страна.
Печелившят ще бъде избиран на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий за всеки награден фонд. В първия награден фонд ще има 50 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията. Във втория награден фонд ще има 3 уникални печеливши за всеки от периодите на Промоцията.
Наградите, които не са свързани с регистрация на кодове и могат да бъдат спечелени без участие в томбола, се получават на място от един от наградните центрове, обозначен със специален знак, срещу печеливша капачка, както е описано по-горе.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *