ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон iPhone 7


Организатор на кампанията в онлайн платформата OLX“ („Кампанията“) е „Наспърс Класифайдс България“ ЕООД („Организатор“), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3, с ЕИК 175345805.

Организаторът предоставя възможност на потребителите на платформата www.olx.bg да публикуват поне 3 (три) обяви за периода на кампанията от 25.08.2017г. до 31.08.2017г. и да участват в томболата за iPhone 7 (Apple iPhone7, 32GB, Black).

Участици в кампанията могат да бъдат всички физически или юридически лица, които са потребители на OLX по смисъла на ОУ.

Кампанията се провежда в периода от:
началото на кампанията – 00:01:00 ч. на 25.08.17г.
до нейния край – 23:59:00 ч. на 31.08.17г.

Всеки потребител, който публикува поне 3 (три) обяви за периода на кампанията от 25.08.2017г. до 31.08.2017г., участва в томболата за iPhone 7 (Apple iPhone 7, 32GB, Black).

Победителят ще бъде определен в рамките на 20 (двадесет) работни дни след края на промоцията – 23:59:00 ч. на 31.08.17г., в присъствието на нотариус.

При проведения жребий ще бъдат изтеглени и имената на 5 (петима) потребители, които да послужат за резерва, в случай на невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител.

При невъзможност да се осъществи контакт със спечелилия победител в рамките на 72 (седемдесет и два) часа, наградата ще бъде спечелена от потребителят, който е първа резерва, в случай, че съществува невъзможност да се осъществи контакт с него в рамките на 72 (седемдесет и два) часа , се преминава към потребителят – втора резерва и по този начин и при същите условия, докато се стигне до потребителят – пета резерва (включително).

Победителят ще бъде обявен на страницата във фейсбук (Facebook) на платформата OLX.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *