ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете мобилен телефон Nokia 3310


ЧАСТ І. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА :
 1. „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД („ХЕНДИ“) с адрес на управление : гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ No 54, ЕИК 130547955. Организаторът самостоятелно определя правилата за участие в Кампанията.
ЧАСТ 2. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА :
 1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по – долу Официални правила на Кампанията („Правила”).
 2. Официалните правила са публикувани на фейсбук страницата на HANDY https://www.facebook.com/handy.bg.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА :
 1. Кампанията се организира и провежда в интернет пространството – на Facebook страницата на ХЕНДИ на адрес: https://www.facebook.com/handy.bg.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА :
 1. Право на участие в Кампанията имат всички физически лица, които са се регистрирали за участие в Кампанията на Facebook страницата на Организатора (Handy) съгласно Механизма за участие в Периода на Кампанията, а именно : изпратили са налично съобщение във Facebook страницата на Handy https://www.facebook.com/handy.bg снимка на свой стар мобилен апарат марка Nokiа, независимо от модела на апарата.
 2. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга.
 3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa и членове на техните семейства.
ЧАСТ 5. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА :
 1. Кампанията стартира на 10 август 2017 г. и продължава до 31 август 2017 г. включително.
ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА :
 1. Всяко лице, желаещо да участва в Кампанията трябва в Периода на Кампанията от личния си фейсбук профил да изпрати налично съобщение на Facebook страницата на Handy на адрес : https://www.facebook.com/handy.bg снимка на свой стар мобилен апарат марка Nokiа (модела няма значение). Всички получени снимки ще бъдат публикувани от Организатора на фейсбук страницата му в нарочен албум, където ще могат да бъдат разглеждани и харесвани от фейсбук потребителите на страницата на Handy в Периода на Кампанията. Награда печелят четирите участника, събрали най-много харесвания и положителни реакции /лайкове и др. подобни/ под изпратената от тях снимка в Периода на Кампанията.
*Всеки, който иска да участва в Кампанията, има право в Периода на Кампанията от личния си фейсбук профил да изпраща на лични съобщения на фейсбук страницата на Handy неограничен брой снимки на мобилен апарат Nokiaно на различни модели. С цел избягване на съмнение : една снимка на различен модел стар мобилен апарат марка Nokia, изпратена от един участник, дава право на едно участие за спечелване на Награда на този участник.
 1. При нарушения или опит за манипулация на Кампанията, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Общи условия участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участника.
ЧАСТ 7. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА :
 1. Първо място (най-много събрани харесвания и положителни реакции под изпратена снимка) – нов мобилен апарат марка Nokia, модел 3310;
 2. Второ място (втората по резултат сничка, събрала най-много харесвания и положителни реакции) – 10 % отстъпка при покупка от електронния магазин на ХЕНДИ на адрес www.handy.bg на новия мобилен апарат марка Nokia, модел 6;
 3. Трето място (третата по резултат сничка, събрала най-много харесвания и положителни реакции) – 10 % отстъпка при покупка от електронния магазин на ХЕНДИ на адрес www.handy.bg на новия мобилен апарат марка Nokia, модел 5;
 4. (четвъртата по резултат сничка, събрала най-много харесвания и положителни реакции) – 10 % отстъпка при покупка от електронния магазин на ХЕНДИ на адрес www.handy.bg на новия мобилен апарат марка Nokia, модел 3;
Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да раздава в Периода на Кампанията (извън обявените по-горе Награди и независимо от тях) и поощрителни награди на участниците.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *