ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 козметични несесера счервило, пила и лак за нокти от Golden Rose

 Онлайн играта “Открий своя стил с Golden Rose” на Golden Rose е организирана от „Ай Ви Би Козметикс” ЕOOД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Косово поле” №11, с ЕИК: 131173325, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.

Онлайн играта се организира с рекламна цел за популяризирането на марката Golden Rose.

Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на www.goldenrose.bg/style, където са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане („Официални правила“).

В тази онлайн игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България и което е спазило условията за участие.

В настоящата игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Ай Ви Би Козметикс” ЕООД и в „Дижитал Пойнт” ООД , както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

Онлайн играта “Открий своя стил с Golden Rose”  е с период на провеждане от 17:00 часа на 22.08.2017 г. до 24:00 часа на 21.09.2017 г.

Механизъм на провеждане на онлайн играта
През периода на провеждане на онлайн играта желаещите да участват в нея трябва да посетят специално създадената за играта страница www.goldenrose.bg/style.
Участниците трябва да открият и кликнат върху 8-те продукта с марка Golden Rose, скрити в 4 поредни снимки на онлайн стаи.
След като открият всички 8 на брой скрити продукта, участниците трябва да се регистрират за томболата за награди, като въведат име, фамилия, телефон за контакт и имейл адрес.
Всеки участник може да се регистрира само един единствен път с един и същи имейл адрес.
С осъществяване на регистрацията за участие в играта всички лица, попълнили регистрационната форма декларират, че са съгласни с настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора за целите на играта и за маркетингови и рекламни цели.
Наградите, които могат да спечелят участниците в играта са общо 10 броя несесери, всеки от които съдържа следните продукти: пила за нокти Golden Rose, червило Sheer Shine номер 06 и лак за нокти 60sec Еxpress Dry номер 53.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *