ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 20 плюшени играчки Мики Маус

Период: От 22.08.2017 г. до 31.08.2017 г. включително

Организатор: 
„Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 831642181

Правила за участие: 
Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК ЕАД и на свързани компании, както и членове на техните семейства. 

Механизъм на играта: 
Играта ще се проведе с публикация на фен страницата на VIVACOM във Facebook https://www.facebook.com/VIVAC0M/ Участниците се регистрират в играта като приемат настоящите правила и тагнат приятел като коментар под поста на играта. За валидни регистрации ще се броят тези, които са изпълнили условието на играта. 

Награди: 20 броя плюшени играчки Мики Маус

Определяне на печелившите. 
Получаване на наградите. Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са тагнали приятел като коментар под поста на играта. Томболата ще бъде теглена на 01.09.2017 г. като в следствие на нея на страницата на VIVACOM във Facebook, ще бъдат обявени печелившите участници и равен брой резерви (20 бр.), в случай, че някой/и от печелившите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ