ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете парти коктейла вечер за Вас и Вашите приятели, както и 25 чудесни награди от Perrier

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Изживей необикновеното, пий Perrier #24hPerrier организирана от “А ТЕАМ” ООД, ЕИК 121483311 и „Авенди“ ООД, ЕИК 130591250, наричан всеки по-отделно „Организатор“, а заедно „Организатори“. Общите условия са публикувани на Facebook страницата на Perrier на #24hPerrier, на който се провежда Играта:

Описание на играта, условия за участие. Награди, получаване на наградите.
1. Играта „Изживей необикновеното, пий Perrier #24hPerrierсе провежда нa интернет страницата на Perrier: https://www.facebook.com/hashtag/24… и в Instagram със задължително условие за всеки един участник да публикува авторска снимка на свои свеж, летен момент с Perrier, на която да постави #24hPerrier и да я публикува публично ( да може да се вижда от всички) в периода от 03.07.2017 г. до 03.09.2017 г. включително („Период на играта“) на територията на Република България.
2. В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, които са се регистрирали и имат активен профил във Facebook и Instagram. Участието в играта не е обвързано с покупка!
3 Играта се организира на Facebook страницата на Perrier и в Instagram с #24hPerrier https://www.facebook.com/hashtag/24… със задължително условие за всеки участник при публикване на своя авторска снимка на свои свеж, летен момент с Perrier да постави #24hPerrier. Задължително е снимките на участниците да са публикувани така, че да са публични без ограничения за достъп, за да могат да се виждат от всички потребители във Facebook и Instagram написали #24hPerrier.
4. Играта e с продължителност от 03.07.2017 г. до 03.09.2017 г. включително, като обхваща следните 4 периода:
4.1. 03 юли 2017 г.- 16 юли 2017 г. – За да се включи участник в Играта, той трябва снима себе си или свой момент с продукти (бутилка вода) с търговска марка „Perrier“, след което участникът следва да публикува снимката на свои свеж, летен Perrier момент на интернет страницата https://www.facebook.com/hashtag/24… с хаш-таг #24hPerrier или в своя Instagram профил с хаш-таг #24hPerrier така че да е публична и да се вижда от всички в периода от 3.07.2017 г. до 16.07.2015 г. На 17.07.2017 г. чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо пет участници, участвали в първия период на играта, които печелят награда. Наградният фонд за този период на играта се състои от 2 броя сета за коктейли Perrier и 3 броя Perrier чанти.
4.2. 17 юли 2017 г. – 30 юли 2017 г. – За да се включи участник в Играта, той трябва снима себе си или свой момент с продукти (бутилка вода) с търговска марка „Perrier“, след което участникът следва да публикува снимката на свои свеж, летен Perrier момент на интернет страницата https://www.facebook.com/hashtag/24… с хаш-таг #24hPerrier или в своя Instagram профил с с хаш-таг #24hPerrier така че да е публична и да се вижда от всички в периода от 17.07.2017 г. до 30.07.2017 г. На 31.07.2017 г. чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо пет участници, участвали в този период на играта, които печелят награда. Наградният фонд за този период на играта се състои от 2 броя сета за коктейли Perrier и 3 броя Perrier чанти.
4.3. 31 юли 2017 г.- 13 август 2017 г.– За да се включи участник в Играта, той трябва снима себе си или свой момент с продукти (бутилка вода) с търговска марка „Perrier“, след което участникът следва да публикува снимката на свои свеж, летен Perrier момент на интернет страницата https://www.facebook.com/hashtag/24… с хаш-таг #24hPerrier или в своя Instagram профил с с хаш-таг #24hPerrier така че да е публична и да се вижда от всички в периода от 31.07.2017 г. до 13.08.2017 г. На 14.08.2017 г. чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо пет участници, участвали в третия период на играта, които печелят награда. Наградният фонд за този период на играта се състои от 2 броя сета за коктейли Perrier и 3 броя Perrier чанти.
4.4. 14 август 2017 г. – 03 септември 2017 г.– За да се включи участник в Играта, той трябва снима себе си или свой момент с продукти (бутилка вода) с търговска марка „Perrier“, след което участникът следва да публикува снимката на свои свеж, летен Perrier момент на интернет страницата https://www.facebook.com/hashtag/24… с хаш-таг #24hPerrier или в своя Instagram профил с с хаш-таг #24hPerrier така че да е публична и да се вижда от всички в периода от 14.08.2017 г. до 03.09.2017 г. На 04.09.2017 г. чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо пет участници, участвали в играта, които печелят малки награди. Наградният фонд за този период на играта се състои от 2 броя сета за коктейли Perrier и 3 броя Perrier чанти.
На 05.09.2017 година се изтеглят 5 пет участници, участвали в играта през целия й период 03.07.2017 г. до 03.09.2017 г., които печелят малки награди. Наградният фонд за този период на играта се състои от 2 броя сета за коктейли Perrier и 3 броя Perrier чанти. Изтегля се и един, голям победител, участвал в играта през целия й период 03.07.2017 г. до 03.09.2017 г. който печели голямата награда Perrier парти с коктейли за теб и 5 твои приятели в Оскар клуб в град София.
5. Наградният фонд за всички периоди общо за цялата игра се състои от:
1 (една) голяма награда, а именно една парти коктейлна вечер за теб и 5 твои приятели в клуб Оскар, град София.
Наградата включва:
1. 18 котейла с Perrier.
2. 2 плата с 30 хапки за вечерта.
3. Поднасяне на десерт (брауни) за 6 човека.
4. Поднасяне на подаръчни сетове в края на вечерта за 6 човека като всеки сет включва:
– 1 брой Perrier чанта
– 1 брой бутилка Perrier 750 мл
– 1 брой лятна шапка Perrier
25 малки награди:
10 броя сет за коктейли Perrier
15 броя Perrier чанти
6. Победителите за всеки от 4-те периода ще бъдат обявени съответно на 17 юли, 31 юли, 14 август, и 04 септември 2017 г. и се публикуват във Facebook страницата на Perrier за България с #24hPerrier.
7. Победителите след края на играта, както и големият победител, се теглят на 05.09.2017 година и се публикуват във Facebook страницата на Perrier за България с #24hPerrier.
В случай на форсмажорни или извънредни обстоятелства извън своя контрол, включително по собствена преценка, Организаторът си запазва правото да заменя спечелената награда с такава от подобен вид и/или еквивалентна стойност.
Победителите нямат право на получаване на паричната равностойност на спечелената награда или замяната ѝ за стоки или услуги.
Наградата е лична и се присъжда на победителя; тя не може да бъде продавана, давана или преотстъпвана на една или повече трети страни.
Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата с #24hPerrier (https://www.facebook.com/hashtag/24…), като победителите изпращат своите координати (име и фамилия, адрес и телефон за връзка) на лично съобщение в Facebook страницата на Perrier (https://www.facebook.com/PerrierBG,) за да могат да получат наградите си от Организатора по куриер.
8. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес на територията на България, чрез куриер до 12 (дванадесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от лицето, спечелило наградата и след представяне на лична карта и подписване на приемо-предавателен протокол за получаването й. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
9. Награди, за които печелившите участници не са предоставили координати за получаване в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий между останалите участници.
10. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *