ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони Neffos и още чудесни награди от TP-Link

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА
Организаторът на Конкурса на TP-Link Neffos „Изненадайте вашето Neffos лято!“ е фирма S.C. SmartPoint Consuting S.R.L. със седалище в Букурещ, Област 2, бул. Фердинанд, упоменавана по-долу като „Организатор“.
Конкурсът ще се провежда в съответствие с предвижданията на настоящия Официален регламент (упоменаван по-долу като „Регламент“), който е задължителен за всички Участници. Организаторът си запазва правото за променя Регламента по време на Конкурса.
РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ
В Конкурса могат да участват само изображения, които са в съответствие с темата на конкурса, и са лична собственост на Участника. Валидни за участие са изображения, уловили момент от живота на участника, а именно: събитие, пейзаж, хоби, изживяване, близък човек, селфи, забавление, домашен любимец, момент от неговия/нейния живот, който представя по креативен начин как участникът/участничката е прекарал(а) лятото. Ако дадено изображение подадено в Конкурса не съответства на мотото на Конкурса „Изненадайте вашето Neffos лято!“, потенциалният участник губи права за участие и се счита дисквалифициран. Ако даден участник използва изображение копирано от интернет (от уебсайт, блог, социални мрежи, банки с изображения или от профила във Facebook на друг човек), изображението не получава право на участие и Участникът се дисквалифицира.
РАЗДЕЛ 3. СРОК НА КОНКУРСА
Конкурсът „Изненадайте вашето Neffos лято!“ стартира от 01.08.2017 г.,17:00 ч., и завършва на 12 септември в 16:00 ч.:
1. Регистрация и подаване на изображения по темите на Конкурса: от 01.08.2017 г., 17:00 ч. до 31 август, 16:00 ч.
2. Гласуване за избрани, валидни за участие снимки (60 снимки): от 1 септември 2017 г., 16:00 ч., до 11 септември, 16:00 ч.
3. Обявяване на победителя в Конкурса „Изненадайте вашето Neffos лято!“ : 12 септември, до 16:00 ч.
РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът се организира и провежда само на територията на Република България, в съответствие с разпоредбите на Регламента, и само в онлайн среда чрез социалната мрежа Facebook, на страницата на Neffos България достъпна чрез линка: https://www.facebook.com/NeffosBulg….
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В тази кампания могат да участват само отделни лица, български граждани, на възраст над 14 години, с постоянен адрес в Република България. В Конкурса не могат да участват служители на фирмите S.C. TP-LINK Romania S.R.L. и S.C. SmartPoint Consulting S.R.L., служители на агенцията-организатор, както и роднини първа степен по пряка линия (родители, деца) и втора степен по пряка линия (братя, сестри) на тези служители.
Ако някой от участниците в Конкурса е непълнолетен или без права да се представлява сам пред закона, той/тя има право да получи своята награда само чрез свой родител или настойник, включително с подписана декларация от родителя/настойника, съгласно приложимия закон, при което Организаторът се освобождава от всяка отговорност възникваща от присъждането на наградата и заплащането на каквито и да било щети или претенции свързани със съответната награда и участието на това лице в Конкурса.
Участието в този Конкурс включва пълното и недвусмислено познаване и приемане на настоящия Регламент. Решението да се включат Конкурса съгласно правилата в този Регламент е окончателно и обвързващо за участниците. Организаторът си запазва правото да модифицира или променя правилата, но не преди тяхното публично обявяване по същия начин, както се разкрива първоначалната информация.
РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ В КОНКУРСА
Наградите в Конкурса „Изненадайте вашето Neffos лято!“ са:
Първа награда – TP-Link смартфон Neffos X1 16GB на стойност 319 лв. (с вкл. ДДС)
Втора награда – TP-Link смартфон Neffos Y50 + промоционни аксесоари на обща стойност 129 лв. (с вкл. ДДС)
Трета награда – TP-Link интелигентен контакт HS110、TP-Link интелигентна лампа с променлива светлина LB100, на обща стойност 148.80 лв. (с вкл. ДДС)
Четвърта награда – TP-Link Wi-Fi рутер Archer C1200 на стойност 141.90 лв. (с вкл. ДДС)
Пета награда – TP-Link външна батерия TL-PBG6700 на стойност 53.90 лв. (с вкл. ДДС)
Присъдените награди не могат да се заменят с други награди. В случай на отказ на потенциален победител да приеме наградата (под „отказ на победител“ се разбира, че победителят не желае да притежава наградата, отказва изрично и недвусмислено наградата или демонстрира подобно поведение и др.), или в случай на невъзможност да бъде валидирана наградата съгласно този Регламент, той/тя губят правото на печелившата награда.
Ако спечелилите награда не поискат своята награда в срок от три дни от дата на публикуване на победителите, те ще изгубят наградата си.
Организаторът е упълномощен да предприеме всички необходими мерки в случай на опит за измама на системата, на нарушение или всеки друг опит, който би могъл да засегне имиджа на марката или би повлиял на решението по отношение на другите участници в Конкурса.
Един участник може да се регистрира само веднъж за целия срок на Конкурса.
Не се разрешава наградите предложени в този Конкурс да се разменят за пари в брой, нито да се променят техните параметри.
РАЗДЕЛ 7. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА
За да се включи в Конкурса, всеки участник трябва да спази всички условия наведнъж и да премине всички етапи на Конкурса. Тези етапи и стъпките в тях са следните:
Етап 1:
1. Да хареса Facebook страницата Neffos България (https://www.facebook.com/NeffosBulg…)
2. Да попълни формуляра на Конкурса ( https://poll.fbapp.io/neffos ) с всички необходими данни
3. Да качи в страницата на Конкурса ( https://poll.fbapp.io/neffos ) снимка заснета с TP-Link Neffos X1, TP-Link Neffos X1 Max или друг телефон или устройство с цифрова камера, на която да улови като оригинал момент от своето лято, като: събитие, пейзаж, хоби, изживяване, близък човек, селфи, забавление, домашен любимец, момент от неговия/нейния живот, който представя по възможно най-креативен начин как участникът/участничката прекарва лятото.
4. Да отговори на въпрос от страна на Конкурса ( https://poll.fbapp.io/neffos )
5. Да опише с няколко думи каченото изображение
6. Да сподели формуляра публично след подаване на заявка за участие в конкурса, и да използва хаштага #Surpriseyourneffossummer в своята публикация
Етап II:
1. След завършване на първия етап ще бъдат изтеглени с томбола 60 валидни участващи снимки и ще бъдат публикувани в раздела на Конкурса на Facebook страницата на Neffos България
2. Снимките ще бъдат публикувани в раздела на Конкурса само след като са прегледани и одобрени. Ще се приемат снимки докато се запълнят всичките 60 места с одобрени снимки.
3. Участниците, които са влезли във втория етап, ще открият своите снимки в раздела на Конкурса, и тогава процесът на гласуване може да започне.
4. 5 (пет) победители ще бъдат определени с публично гласуване, чрез което ще бъдат разпределени наградите от Първа до Пета, споменати в Раздел 6 на този Регламент.
5. Победителите ще бъдат номинирани според броя гласове получени за снимката, участваща в Конкурса, и избрана като част от галерията от 60 фотоса от втория кръг на Конкурса. Победители ще бъдат тези, които съберат най-голям брой Харесвания (гласове) от привърженици на участниците и посетителите на Neffos България)
6. Ако две снимки получат еднакъв брой гласове (харесвания) за което и да е призово място – 1, 2, 3, 4 и 5 – победителят за това място ще бъде определен от жури съставено от 3 (трима) представители на TP-Link.
7. Всеки участник може да се регистрира еднократно за Конкурса „Изненадайте вашето Neffos лято!“ Със своята регистрация, попълване на формуляра и качване на снимката/изображението чрез формуляра на Конкурса, участниците поемат пълна отговорност за попълнените данни и снимката, с която участват в Конкурса, както и за собствеността на качения фотос. Организаторът не носи отговорност за трети страни по отношение на качените изображения, отговорността за които е само на участника в Конкурса. Ако дадено изображение подадено за Конкурса не съответства на темата на Конкурса „Изненадайте вашето Neffos лято!“, участникът не се одобрява и се дисквалифицира. Ако участник използва копирано изображение от интернет (от уебсайтове, блогове, социални мрежи, бази данни/банки с изображения или профил във Facebook на друго лице, изображението не се одобрява и същият участник се дисквалифицира.
8. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които качват изображения, за които те нямат авторско право, които те са модифицирали по какъвто и да било начин и са публикували без разрешението на техния собственик, или които имат агресивно или обидно съдържание, които имитират актове на насилие или показват неприлична голота. Всеки участник, който качи изображение с такива характеристики се дисквалифицира моментално, а съответният Facebook профил се проверява от Организатора.
9. Ако на дадена снимка, качена на страницата на Конкурса от даден участник, е изобразено друго лице различно от участника, тогава участникът трябва да има изричното съгласие на лицето заснето на снимката, която участва в Конкурса, за използване и участие на снимката именно в този Конкурс. Организаторът не поема отговорност за изображенията подадени без съгласието на лицата, присъстващи на снимките качени за Конкурса.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *