ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 80 000 тениски от Банкя

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Купи 2 х 0. 5L Банкя, вземи скреч карта и може да спечелиш рекламна тениска „Банкя“, наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от ”Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани ” АД,  София, ул. “Рачо П. Казанджията” 8, наричано по-нататък Организатор.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно от всички оператори в страната).
2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
3.1. Промоцията  се организира и провежда на територията на Република България в избрани обекти, активирани с рекламни материали.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Кока-Кола България” ЕООД, “Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1. Промоцията стартира на 17.07.2017 г. и продължава до 01.09.2017 г. или до изчерпване на количествата скреч карти и/или награди в участващите обекти, което от изброените събития настъпи по-рано.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
6.1. „Участващи опаковки“ са всички пластмасови опаковки на минерална вода Банкя, Извор на живот 0.5L.
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните: рекламна тениска „Банкя“.
7.2 Общ брой награди: 80 000 рекламни тениски „Банкя“.
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
8.1. Промоция в избрани търговски обекти
8.1.1. Участниците в промоцията трябва да закупят минерална вода Банкя от участващите опаковки. При покупка на 2 бутилки Банкя 0.5L от участващ обект, участникът получава 1 скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
– „печелиш тениска” – потребителят има право да получи един брой тениска, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;
– „опитай пак“ – потребителят не печели награда
8.1.2. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти: 320 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „печелиш тениска”: 80 000 бр. Общ тираж напечатани промоционални скреч карти с надпис „опитай пак”: 240 000 бр.
8.1.3. Награди ще бъдат давани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч карти в съответния участващ търговски обект.
Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил – първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
Информация за промоцията може да се намери на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България).
ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите ще бъдат раздавани срещу покупка от участника на две бутилки Банкя 0.5L от участващ обект и теглене на скреч карта с надпис „печелиш тениска”.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *