ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 подаръчни комплекта Grace Cole

Период за провеждане на играта:

Играта на Parfimo.bg е с период на провеждане до 31.08.2017
Печелившите участници ще бъдат обявени в сайта след приключването на играта и уведомени по имейл.

Организатор на играта:

Организатор на играта е „Блу Септагон“ ООД  гр.Сливен, ул. „Черно море“ 20, ЕИК 202844199

Условия за участие: В играта участват всички лица, които отговорят правилно на въпроса и изпратят успешно своите данни, през периода на провеждането на играта- до 31.08.2017

Всеки участник има право да участва в играта само веднъж!
Служители на Parfimo.bg, както и членове на техните семейства нямат право да участват в играта.

Награди:

Наградите, които могат да спечелят участниците в играта са общо 

5 маркови Подаръчни Комплекта Grace Cole

Наградите се предоставят от фирма „Блу Септагон“ ООД.

Разпределение на наградите:

Всички победители ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез томбола. Имената на печелившите ще бъдат обявени на страницата на Parfimo.bg. Всички печеливши ще бъдат информирани на електронната си поща, която са предоставили при участие в играта.

Получаване на наградите: 

Наградите ще се получават в офиса на Parfimo.bg до 20 работни дни след обявяването на победителя, или чрез куриер с изпращане на личен адрес на печелившия участник.
Ако някой от победителите не потърси наградата си в посочения по-горе срок, губи правата си върху наградата. В този случай се уведомява първата по ред резерва.

Други условия:

С участието си в играта участниците се съгласят изцяло с настоящите условия и правила. Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила няма право на замяна на спечелена награда с паричната и равностойност.
Организаторът на играта се задължава да спазва разпоредбите на закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилoжението му при събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.
Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта.
Ако сте съгласни с горепосочените условия, можете да участвате в играта още сега. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *