ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 комплекта с продукти бисквити Закуска


1. Общи разпоредби:
1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, наричано за краткост „Организатор“
1.2. Играта се организира и провежда за период от 07.08.2017 г. в 14:15 часа и завършва на 10.08.2017 г. в 18:00 часа.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.
1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Бисквити Закуска“ във фейсбук: (https://www.facebook.com/biskviti.z…)
1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Правила за участие в играта:
2.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който ни изпълни подаденото задание.
2.2. Състезават се само тези коментари, които са оставени под публикацията на фейсбук страницата на „Бисквити Закуска“ и отговарят на поставената задача.
2.3. За всеки участник ще бъде зачетено само едно участие, независимо от броя заявени такива чрез коментар.
3. Условие за участие в играта:
3.1. Право на участие има всеки потребител на социалната мрежа Facebook, без значение дали е част от фенбазата на страницата на Бисквити Закуска (https://www.facebook.com/biskviti.z…).
3.2. Успешно участие регистрира всеки потребител, който изпълни условието да сподели в коментар под визията на Играта правилният отговор на въпроса „До коя закуска ще стигнат любимите герои?“.
3.3. Регистрирането на участие става единствено чрез споделяне на отговор под визията на Играта на Facebook страницата на Бисквити Закуска (https://www.facebook.com/biskviti.z…). Изпратени отговори на лични съобщения, на стената или по друг канал за комуникация няма да участват в тегленето на наградите.
4. Определяне на победителите:
4.1 Печелят петима (5) от потребителите, написали в коментар правилния отговор на зададения въпрос.
4.2. Победителите ще бъдат обявени на 11.08.2017 г. до 18:00 ч.
4.3. Победителите ще бъдат определени на случаен принцип.
5. Награди:
5.1. Победителите получават по 1 комплект бисквити Закуска, съдържащ: 1 бр. опаковка бисквити Закуска – класик 330 г, 1 бр. опаковка Бисквити Закуска какао 290 г, 1 бр. опаковка Мини бисквити Закуска 165 г класик и 1 бр. опаковка Мини бисквити Закуска с калций и фибри 165 г.
5.2. Победителите нямат право да заменят спечелената награда с друга или да получат левовата й равностойност.
5. Получаване на награди:
6.1. Печелившите могат да получат своята награда след изпращане на лично съобщение до фейсбук страницата на Бисквити Закуска (https://www.facebook.com/biskviti.z…), предоставяйки своите три имена, мобилен телефон и адрес за доставка.
6.2. Наградите не могат да бъдат заявявани за получаване от трети лица.
6.3. Участник, непотърсил своята награда в срок от 10 (десет) работни дни, губи правото да я получи.
6.4. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.
7. Прекратяване на играта:
Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите „Официални условия и правила“, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на „Официалните условия и правила“ от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.
Успех! Екипът на Бисквити Закуска

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *