ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете осем награди от Thedresscode


❥ ❥ УЧАСТВАЙ И ТИ ! ❥ ❥ 

Правилата са само три 

1) *̲Х̲а̲р̲е̲с̲а̲й̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲ook с̲т̲р̲а̲н̲и̲ц̲а̲т̲а̲ ̲н̲и̲ 

2) *̲*̲К̲о̲м̲е̲н̲т̲и̲р̲а̲й̲ ̲к̲ой т̲и̲ ̲х̲а̲р̲е̲с̲в̲а̲

3) *̲*̲*̲С̲п̲о̲д̲е̲л̲и̲ ̲п̲о̲с̲т̲а̲ ̲н̲а̲ ̲с̲в̲о̲я̲т̲а̲ ̲с̲т̲е̲н̲а̲

Томболата ще се изтегли на живо във Facebook 
► 08.08.2017 ► 14:00ч
Ще изтеглим 8 печеливши
В томболата може да участва всеки който е спазил условията изписани в този пост.
❥ Пожелаваме Ви успех!


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *