ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете дамски часовник Balmain и 30 бутилки 6th Sense Gin

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧА В ИГРАТА?

Играта се провежда в два етапа: 17.07.2017 – 02.08.2017 г. и 17.08.2017 – 02.09.2017 г.В началото на всеки етап ще публикуваме по едно видео на стената на 6th Sense Gin. За да се включиш в играта, трябва да извършиш две прости действия:
  1. Изгледай видеото и прочети въпроса към него.
  2. Публикувай отговора си като коментар под видеото.
След края на всеки етап, от участвалите в него ще изберем по 15 късметлии, които ще спечелят малка награда – бутилка 6th Sense Gin.След края на втори етап, от участвалите и в двата етапа, се избира големия победител, който ще спечели стилен дамски часовник BALMAIN.Важно! Ако искаш да увеличиш шансовете си за награда, можеш да участваш и във двата етапа.Повече информация можеш да научиш от правилата по-долу.
Организатор на Играта е “Пауър Брандс“ ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
Играта се провежда на територията на Република България. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Пауър Брандс“ ЕООД и “УОТ ИФ” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
Играта не е обвързана с покупка на стоки или услуги.
РАЗДЕЛ II.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България, на два етапа:
  • етап I – в периода от 17.07.2017г. до 02.08.2017 г.
  • етап II – в периода от 17.08.2017г. до 02.09.2017 г.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на 6th Sense London Dry Gin във Facebook с адрес: https://www.facebook.com/6th-Sense-…
2. На 17.07.2017 г. и на 17.08.2017 г. на стената ще бъдат публикувани две видеа с въпрос към всяко от тях. За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува отгвора си като коментар под видеата.
3. След изтичане на всеки етап (23:59 часа на 02.08.2017 г. за Етап I и 23:59 часа на 02.09.2017 г. за Етап II), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на 15 души, участвали в съответния етап, които печелят малка награда. След изтичане на втория етап от играта (23:59 часа на 02.09.2017 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтегля името на 1 участник измежду всички, участвали в който и да е от етапите на играта, който печели Голямата награда. Участвалите в двата етапа на играта получават удвоен шанс да спечелят Голямата награда.
4. Наградният фонд за целия период на Играта включва:
  • Малки награди – 30 бутилки 6th Sense London Dry Gin
  • Голяма награда – 1 дамски часовник BALMAIN MADRIGAL LADY
5. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени във Facebook страницата на 6th Sense London Dry Gin, на следните дати:
  • спечелили малки награди от етап I: 04.08.2017 г.
  • спечелили малки награди от етап II: 04.09.2017 г.
  • спечелил голяма награда: 05.09.2017 г.
6. Всеки от спечелилите участници трябва да се свърже с Организатора на посочен в интернет страницата e-mail или телефон, за да предостави данните си за получаване на наградата.
7. Наградите ще бъдат доставяни до печелившите участници за сметка на Организатора чрез куриер. Наградите се връчват лично, срещу лична карта, удостоверяваща пълнолетието на печелившия.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *