ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 керамични буркана за бисвкити Milka

Официални правила за промоцията:
I. Организатор на Промоцията е Монделийз България Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.facebook.com/milka.bg/.
II. Период на Промоцията /Играта/: 01.08.2017 -21.08.2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
III. Участието в промоцията не изисква покупка!
Право на участие:
IV. Промоцията/Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, „Дижитал Пойнт“ ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
V. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
VI. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
Награди:
VII. За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 300 керамични Milka буркани за бисквити. Предвиденият вид буркан за награда е нов „таен“ буркан за бисквити, който ще бъде разкрит чрез пост във Facebook страницата на Milka за България до5 дни след края на играта. Видът спечелена награда не може да се заменя с друг вид.
Facebook механизъм на Промоцията /Играта/:
VIII. За да участват в Играта, участниците трябва да гласуват за своя любима тайна на буркан за бисквити на Milka. За целта, в началото на Играта, във Facebook станицата на Milka ще бъдат публикувани 4 видеа, които представят тайните на бурканите за бисквити на Milka – “Дядо“, „Мама Меца“, „Бисквитко“, и „Антон“. За да гласуват, участниците трябва да напишат коментар във Facebook на индивидуално посветеното видео на една от тайните.
IX. Право на участие в Играта дава коментирането само на видеата, индивидуално посветени на всяка отделна тайна, това са видеото за: „тайната на Дядо“, „ тайната на Мама Меца“, „ тайната на Бисквитко“, „тайната на Антон“. Коментиране под всички други видеа във Facebook страницата на Milka не дава право на участие в Играта.
X. Всеки участник може да участва в тегленето за награди само веднъж, независимо дали е коментирал под няколко от изброените видеа („тайната на Дядо“, „ тайната на Мама Меца“, „ тайната на Бисквитко“, „тайната на Антон“) и независимо колко пъти е коментирал под видеото/видеата.
XI. Ако участникът коментира и след това изтрие коментара си, губи възможността за спечелване на награда.
XII. За избягване на всякакви съмнения, предвид точка VII, гласуването за определен буркан не означава, че участникът участва в тегленето за същия вид буркан. Видът спечелена награда не може да се заменя с друг вид.
XIII. Разпределението на наградите ще се извършва на случаен принцип чрез теглене, в присъствието на тричленна комисия.
XIV. Тегленето на печелившите ще се извърши до 10-работни дни след края на Промоцията.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ