ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 ваучера за почивка и 40 ваучера по 50 лева за Decathlon

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Организатори на промоцията са
Триада Маркет енд Дистрибюшън АД
Ж.к. Суходол, ул. „Суходолска“ 195
София 1362
ЕИК 130530678
Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: www.bros.promoigra.com
РАЗДЕЛ 2. УЧАСТНИЦИ
Кампанията е отворена за участие за всички физически лица, граждани на България, с изключение на служителите на Триада маркет, дистрибуторите и партньорите на Триада маркет, както и членове на семействата на изброените по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта се провежда на територията на Република България в периода oт 17.07.2017 г. до 17.09.2017 г.
РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да закупят минимум една на брой опаковка на продукти Bros
Предоставянето на касовата бележка (или снимка) от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите. Номерът нa касовата бележка трябва да бъде регистриран на страницата на играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Тегленето на печелившите ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер, част от страницата. До печелившите ще бъде изпратен уведомяващ имейл. Наградите, които ще бъдат раздавани, са 5 ваучера по 200лв за почивка към Астрал Холидей, 40 ваучера на стойност 50лв от Decathlon.
РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни от получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават всички участници, които са изпълнили условията на играта. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. За да получи своята награда от промоцията, победителят трябва да запази касовата бележка, опаковка от продукта и да ги предостави на куриера. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
РАЗДЕЛ 6. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *