ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете климатик LG Advance Plus (wi-fi)

Настоящите Правила на играта съдържат условията за участие в играта, лотарията или състезанието, управлявани и изпълнявани от Havas Worldwide Budapest ЗАД (Havas Worldwide Budapest Zrt.) (седалище: Н-1117 гр. Будапеща, ул. Ализ 1 (Н-1117 Budapest, Alíz utca 1.), данъчен номер: 12123658-2-43, наричан: „Изпълнител“) чрез страницата на Facebook “ LG Electronics Bulgaria“ (facebook.com/LGBulgaria ] и на уеб страницатаhttp://www.lg.com/bg , наричани: Страници) на LG Electronics Magyar ООД (LG Electronics Magyar Kft.) (номер на фирмената регистрация: Cg.01-09-169580, седалище: Н-1097 гр. Будапеща, бул. Кьоньвеш Калман 3/a (Н-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a), данъчен номер: 10790386-2-44, наричан: „Организатор“). 

Участието в Играта означава автоматично приемане на официалните правила на играта (наричани: „Правила на играта“). (Лицата, участващи в Играта се наричат: „Играч“ или „Играчи“.) Правилата на играта не се отнасят за други игри или промоции, които управляваме и изпълняваме чрез страниците във Facebook, стената на Страницата или чрез специално предназначени страници и отделен формуляр за вход. Изпълнителят организира играта по поръчение на Организатора. (Служителите, представителите, агентите и подизпълнителите на Изпълнителя и Организатора се наричат: Сътрудници.)

Период на Играта: 24 юли 2017 г. 18:00 – 8 август 2017 г. 23:59

Награда: 1 бр. LG Advance Plus (wi-fi) (PM09SP)

Играчът трябва да играе по време на определения период на Играта като щракне върху менюто „Игра за награда“ и се регистрира с попълването на задължителните данни. Тези, които са се регистрирали в Играта по време на периода на Играта, ще участват в Тегленето (виж точка 2.4), сред които на 11 август 2017 г. ще бъде определен 1 победител, който има право на наградата, и 3 резерви, чрез машинно теглене от базата данни на случаен принцип. Тегленето не е публично. Избраните победители ще бъдат уведомени от Изпълнителя по имейл.

При регистрирането е задължително да се дадат следните данни: 
• Собствено име 
• Фамилно име 
• Имейл адрес 
• Абонамент за бюлетина на LG 
• Приемане на Правилата за играта

Всеки играч участва в тегленето с еднократен шанс. 
• – Играчът трябва да удовлетворя следните условия, за да може да участва в тегленето: дееспособен български гражданин, навършил 18 години, има валидна лична карта, издадена от компетентните български органи, 
• – регистрирал се е за Играта, 
• – абонирал се е за бюлетина, 
• – приел е настоящите Правила на играта.

Организаторът провежда тегленето след закриването на етапите на играта за награда, на 11 август 2017 г. в 16:00 часа, сред Играчите, получили право на участие в тегленето, до закриването на Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *