ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три ваучета на стойност 60 лева всеки от INTERSPORT

Раздел1: Основни положения на официалните правила на играта „Сподели летен спомен и спечели награда от INTERSPORT ”
1.1 Условията за ползване на онлайн конкурса (наричана за краткост„Играта”) „Къде и кога най-много обичаш да похапваш Mentos? ” могат да бъдат намерени в интернет на адрес:https://www. facebook.com/intersport.bulgaria
1.2 Организатор на конкурса и играта е фирма ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и управление гр. София 1756, район р-н Витоша, ул. „Околовръстен път” No 216
1.3 Конкурсът ще се проведе на територията на България ( наричано за краткост „място на провеждане на конкурса”) за периода от 24 Юли до 06 Август 2017 година (наричан за краткост „период на провеждане на конкурса”). Конкурсът ще се проведе в интернет, социалната мрежа Facebook.
Раздел 2:
Официални правила за участие в публичната ОНЛАЙН игра
2.1 Участие в играта могат да вземат само физически лица, навършили 18 години.Физически лица под 18 годишна възраст могат да участват с официалното съгласие на техен родител/настойник, запознат с официалните правила и условия на Играта.
2.2 Играта важи само за лица , които са граждани на Република България.
2.3.Участие в играта нямат право да вземат партньори, законови членове и служители на фирма ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и управление гр. София 1756, район р-н Витоша, ул. „Околовръстен път” No 216 и лица свързани с тях. Ако такова лице спечели, наградата няма да му бъде предоставена.
Раздел 3:
Механизъм на онлайн играта
3.1. Участниците в Играта участват само посредством Facebook страницата и приели условията.С извършването, на което и да е от действията за участие в играта, описани в настоящите официални правила, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях,разбрал ги е и ги приема безусловно.
3.2 Механизъм на играта:
Стъпка 1: Споделете авторска снимка с летен спомен под поста, анонсиращ играта във Фейсбук.
Стъпка 4: Всеки участник, отговарящ на общите условия, ще участва в жребий на случаен принцип
Раздел 4:
Награждаване
4.1. 3 участници избрани чрез жребия,ще спечелят по 1 бр. Ваучер за пазаруване от INTERSPORT на стойност 60 лв.
4.2. Всички победители ще бъдат обявени на 07.08.2017 на страницата на INTERSPORT във Facebook и трябва да се свържат на лично съобщение със страницата, за да предоставят информация, къде биха искали да си получат наградата.
4.3 Печелившите,на която и да е награда описана по-горе, дават своето съгласие и предоставят безвъзмездно правото, имената им и материалите, които споделят на стената на INTERSPORT във Facebook да бъдат публикувани за всякакви промоционални активности, свързани с компания ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД (телевизия,реклама, промоционални материали, интернет страници и участие в рекламни изяви и събития) преди и след Играта.
4.4 Победителите от Играта ще бъдат обявени на Facebook страницата на INTERSPORT и трябва да се свържат с INTERSPORT за своята награда чрез лично съобщение във Facebook. Ако печелившият не изпрати съобщение в рамките на 3 дни от обявяването на печелившите, губи правото си да получи наградата.
4.5 Наградата ще бъде изпратена на адрес посочен във Facebook съобщение, който е изпратен от печелившия участник до организатора.
4.6 В случай, че адресът изпратен от участника е невалиден, правото да получи своята награда се анулира.Така анулирани награди ще бъдат използвани с друга промоционална активност или с благотворителни цели от организатора.
4.7. Наградата няма да бъде изпратена ако организаторът има знание или е в подозрение ,че даден участник в Играта използва измама или е в нарушение на правилата, или е подпомогнат чрез измама или нарушение от друг, за да спечели.
Раздел 5:
Други условия на Играта
5.1 Организаторът не носи отговорност за каквито и да било рискове или задължения, свързани с използването на наградите. Рискът от увреждане на наградата преминава към победителя веднага след доставката.
5.2. Участникът се задължава да се въздържа от използването на неподходящи, обидни и вулгарни думи и изрази. При неспазване на това условие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участника.
5.3 Участникът в Играта не може да претендира за друга награда освен наградата, която ще му бъде дадена и няма право на претенция. При подаване на оплакване, то няма да бъде взето под внимание. Наградата не може да се изплати в паричната й равностойност или под друга форма.
5.4.Всички данъци, мита или други такси, които победителите са длъжни да плащат в резултат на спечелването в Играта трябва да бъдат платени от печелившите.Организаторът не носи отговорност за тези такси и не предвижда никаква компенсация за плащане им.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *