ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пакет с 16 Viber стикера Coca-Cola със звуци


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВАЦИЯТА
1.1. Активацията „СПЕЧЕЛИ ПАКЕТ С 16 VIBER СТИКЕРА COCA-COLA СЪС ЗВУЦИ“, наричана по-нататък Активацията, е възложена от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък Възложител.
1.2. Организатор на Активацията е „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ №7 („Организатор“).
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Активацията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.houserules.bg за целия период на Активацията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатна линия).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта на сайта www.houserules.bg
2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Активацията, както и условията за ползване на мобилното приложение Viber, изложени тук: https://www.viber.com/terms/.
2.5. Тази Активация по никакъв начин не e спонсорирана или администрирана или свързана с Viber Media S.a.r.l., Apple Inc., App Store, Google Inc. и/или Play Store. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Активацията, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Viber Media S.a.r.l., Apple Inc., App Store, Google Inc. и/или Play Store.
2.6. Организаторът си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано от потребителите в свързания с Активацията публичен канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) в съответствие с условията за ползване на Viber, политиката на The Coca-Cola Company и добрия тон. Организаторът няма да разглежда коментари и съобщения в публичния канал, които:
 • са с порнографско или нецензурно съдържание;
 • не отговарят на изискванията по Част 8;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • не са авторски;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА
3.1. Активацията се организира и провежда на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Активацията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, служители на Viber Media S.a.r.l., софтуерните компании и рекламните агенции, свързани с Активацията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).
4.2. Участниците в Активацията трябва да бъдат на възраст: 14 навършени години или по-големи, за да вземат участие. В случай че участник, който е спечелил награда, по време на която и да е част на Активацията, е на възраст под 14 години, неговото/ нейното участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да ѝ/му бъде присъдена.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА
5.1. Активацията стартира в мобилното приложение Viber (налично на www.viber.com) на 24.07.2017 г. и продължава до 23:59 часа на 28.08.2017 г. (включително) или до изчерпване на количествата награди, което от двете събития настъпи първо.
ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
6.1. „Участващи опаковки“ са бутилки Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Портокал, Fanta Лимон, Fanta Бяла Праскова-Тропик, Fanta Madness и Sprite от 500 ml с промоционални етикети с дестинации в Европа и промоционални черни капачки.
ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Активацията, са следните:
7.1.1. Онлайн (виртуална) награда:                                
 1. Пакет с 16 Viber стикера Coca-Cola със звуци  
Наградите по точка 7.1.1 са с пазарна стойност под 30 лв.
ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ
8.1. Всеки желаещ да участва в Активацията трябва да разполага с активен профил в мобилното приложение за комуникация Viber (www.viber.com) в съответствие с условията за ползване и политиката за поверителност, налични тук: https://www.viber.com/terms/ Преди да се включи в Активацията, желаещият да участва трябва да провери дали разполага с абонаментен план с мобилен интернет спрямо предлаганите от нейния/неговия мобилен оператор.
8.2. За да се включи в Активацията, потребителят трябва да открие публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) и да започне разговор с автоматизирана софтуерна система – чат бот. Публичният канал на Coca-Cola (https://viber.com/tastethefeeling) може да бъде достъпен директно и след сваляне на пакет 16 стикера Coca-Cola без звуци. По време на разговора с автоматизираната софтуерна система в канала (чат бот) желаещият да участва ще бъде помолен да регистрира код. В отговор тя/той (участникът) трябва да въведе код от капачката на някоя от описаните в Част 6 участващи опаковки. В случай че въведеният от участника код е печеливш, тя/той ще получи възможност веднага да свали и инсталира безплатно пакет от 16 стикера Coca-Cola със звуци. Ако въведеният код не е печеливш, участникът ще получи възможност да въведе нов код от участваща опаковка според описаното в Част 6.  
8.2.1. Всеки от регистрираните за участие в Активация кодове се проверява от чат бота автоматично и участникът веднага разбира дали печели награда, или не.
8.3. Регистрирани за участие в Активацията може да бъдат регистрирани в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) според условията за ползване (https://mysparx.bg/page/terms-of-use) и правилата на текущите промоционални активности с награди.
ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Активацията според т. 4 от настоящите правила.
9.2. Наградите се получават веднага в публичния канал на Coca-Cola в мобилното приложение Viber (https://viber.com/tastethefeeling) под формата на връзка за директно сваляне на пакет с 16 стикера Coca-Cola със звуци. 
9.3. Един печеливш участник има право да свали спечеления от нея/него пакет със стикери  само веднъж.
9.4. Участвайки в Активацията, всеки участник се съгласява нейни/негови лични данни да бъдат въведени в база данни на Организатора или партньори на Организатора, (i) за целите на награждаването и за изпълнението на някои данъчни задължения, и (ii) за да могат да бъдат оповестени неговото/нейното име и личност от The Coca-Cola Company и от Организатора при провъзгласяването му/й за печеливш без никакви други задължения от страна на Организатора.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *