ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете туристическа раница от Sport Depot

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. Организаторът на кампанията е „СПОРТ ДЕПО” АД
Със седалище на управление и адрес за кореспонденция в гр. София 1766, ж.к.”Младост”4, “Васил Радославов” №6, тел: 02 4016500; факс: 02 4016545, ЕИК17539951
2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
2.1. Кампанията се провежда на територията на България през периода от 03.07 до 30.07.2017 г. включително.
3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
3.1 . В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което публикува своя автентична снимка от отговаряща на съответното изискване за седмицата като коментар под поста заедно с #активнолято.
3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на България и да не са служители на „СПОРТ ДЕПО” АД.
3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват в тази кампания е 18 навършени години в деня на началото на кампанията.
3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
3.5. След промяната на чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., паричните и предметни наградите, получени на случаен принцип подлежат на данъчно облагане и деклариране. Предоставящите предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да издават на наградените физически лица служебни бележки по образец за удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, получили предметни награди имат ангажимент за деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.
4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1 За да участва в томболата за наградата всяко лице трябва да публикува своя автентична снимка отговаряща на съответното изискване за седмицата като коментар под поста заедно с #активнолято.
4.2 Всички, които са извършили действията описани горе в т.4.1 в периода 03.07 до 30.07.2017 г., автоматично участват томболата.
4.3. Всеки участник има право да участва веднъж седмично само с една снимка в играта.
4.4. Чрез участието си в кампанията участниците изрично се съгласяват да предоставят техните лични данни и снимка при получаване на наградата с цел последващи маркетингови активности на “СПОРТ ДЕПО” АД при условие, че съответният участник е спечелил наградата.
5. НАГРАДИ
5.1. 1 бр. ALPINA вело каска SOMO TOUR 3, 1 бр. HIGH COLORADO раница TRAIL 20, 1 бр. CAMPINGAZ хладилна чанта MINIMAXI, 1 бр. QUIKSILVER плувни шорти EVERYSOLIDVOL15 (в случай, че печелившият е мъж) или 1 бр. ICE PEAK бански JATTA (ако победителят е жена)
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
6.1 Всяка седмица един от участниците ще спечели една от изборените в т.5.1 награда. Тегленето на печелившите ще се извърши на следните дати:
Седмица 1 – 10.07.2017: Колоезедене – награда вело каска
Изискване за снимките: Хора каращи колело
Седмица 2 – 17.07.2017: Туризъм – награда раница
Изискване за снимките: Планински снимки
Седмица 3 – 24.07.2017: Къмпинг – награда хладилна чанта
Изискване за снимките: Снимки с хора на къмпинг
Седмица 4 – 31.07.2017: Море – награда плувни шорти или бански
Изискване за снимките: Морски снимки
6.2. Победителите ще бъдат определeни на случаен принцип. Резултатите от тегленията ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Sport Depot.
6.3 Организаторът ще се свърже с победителите посредством съобщение във Facebook в рамките на максимум 5 (пет) работни дни от определянето му. Ако победителят не отговори на изпратенoто му съобщение в рамките на посочения в него срок, ще се определи друг победител по описания по-горе механизъм.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *