ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечели ваучер на стойност 10 000 евро за мечтаната ваканция

Това лято е за теб, за случките и историите, с които те сблъсква животът ти! Предизвикваме те да вкусиш от всички тях и да ги подчиниш на своя стил. Улови тези диви моменти, тези цветове на живота ти и ги запечатай в един феноменален кадър.
Спечели ваучер на стойност 10 000 евро, за да сбъднеш мечтаната ваканция!
Включи се със снимка и история към нея и получи шанс да спечелиш пътешествието на мечтите си, за да имаш още истории, които после да разказваш!
Сподели с колкото можеш повече свои приятели и изживей лятото на пълни обороти!

Моля, не се включвайте в тази промоция, ако не сте в състояние да пътувате извън страната си.
Настоящите общи условия („общите условия“) важат за КОНКУРС „ЛЕТНИ ИСТОРИИ 2017“ НА CANON CEE („конкурсът“), както е посочено по-долу.
Тези условия уреждат взаимоотношенията между CEE GmbH, регистрирано в Австрия със седалище Oberlaaer Strasse 233, 1100 Виена, Австрия и Вас, участникът в конкурса („Вие“).
С предоставянето на личните си данни за участие в този конкурс Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели настоящите общи условия.
Canon си запазва правото да променя условията на конкурса, като оповести промените най-малко 24 часа преди да бъдат въведени.
1. КОНКУРС И УЧАСТИЕ
1.1 Това е конкурс, в който можете да спечелите ваучер за почивка на стойност 10 000 евро (десет хиляди евро), както е описано подробно в раздел НАГРАДА от настоящите общи условия.
1.2. В конкурса могат да участват всички жители на територията на България на възраст над 18 години. В конкурса нямат право да участват служителите на Canon и техните преки роднини, служителите в агенциите и всички други лица, свързани професионално с настоящия конкурс, както и лицата със статут „Учител на Canon“, „Посланик на Canon“ и „Изследовател на Canon“. Участието в този конкурс не е обвързано с покупка. Участието в този конкурс става невалидно, ако е забранено от закона.
1.2 За да се включите в конкурса, е необходимо:
(i) да се регистрирате в страницата за регистрация на адрес www.canon.bg/summerstories, като въведете своето име, валиден телефонен номер, валиден имейл адрес и декларирате съгласие с условията на конкурса
(ii) да приложите (качите) в страницата за регистрация своето предпочитано фотографско изображение, запечатало Вашата лятна история („Вашето изображение“), в www.canon.bg/summerstories към своята регистрация;
(iii) в страницата за регистрация да напишете текст към своето изображение, описващ вашата лятна история в максимум 750 (седемстотин и петдесет) символа.
(iv) да завършите регистрацията, като щракнете върху бутона ИЗПРАТИ. 
1.3 За регистрацията не е необходима покупка, но е необходим добър достъп до интернет.
1.4 „Периодът за включване“ в конкурса е от 09:00 часа (CEST) на 3 юли 2017 г. до 23:59 часа (CEST) на крайната дата 15 август 2017 г. Заявки, направени извън периода за включване, няма да бъдат приемани за участие в конкурса.
1.5 Canon не поема никаква отговорност за заявки за участие, които са непълни, повредени или недоставени до Canon до крайната дата по каквато и да е причина (включително проблеми в сайта за регистрация на Canon, в мрежови или компютърни системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване или софтуер, невъзможност за подаване на заявка поради технически проблеми или претоварване на интернет връзка, телефонни линии или уебсайт или комбинация от тези обстоятелства).
1.6 Максимум една заявка за участие на човек чрез регистрация през периода на промоцията. Всички допълнителни заявки за участие, подадени от едно и също лице, няма да бъдат приемани и оценявани и няма да бъдат допускани до участие за наградата.
1.7 С предоставянето на своите данни и включването в този конкурс чрез регистрация в сайта Вие приемате общите условия за ползване на сайта и декларацията за поверителност. Ако не сте съгласни с тези условия за ползване и декларацията за поверителност, не можете да участвате в този конкурс.
1.8 Canon няма да допусне до участие заявка, която не отговаря на изискванията за участие, посочени в точки 1.2 и 1.4 по-горе, както и заявка, която: (i) е със съдържание, което е обидно или може да се отрази отрицателно на името, репутацията или позициите на Canon или на някой от бизнес партньорите; (ii) позори, клевети или обижда други хора или компании, включително, но не само, Canon (и партньорите на компанията) или (iii) преследва политически цели.
1.9 В рамките на периода на конкурса или след това може да се наложи да предоставите на Canon оригинални и/или необработени файл(ове) на Вашето изображение. Canon ще се свърже с Вас чрез Вашия личен имейл адрес, за да поиска съответния файл(ове).
2. СЕЛЕКТИРАНЕ
2.1 Победителят в този конкурс ще бъде избран от независимо жури, включващо един представител на Canon и една известна личност. Критериите за подбор ще се основават на художествената стойност на изображението, качеството на изображението, оригиналността на изображението и художествения заряд на текста от до 750 (седемстотин и петдесет) символа.
2.2 Победителят в конкурса ще бъде уведомен в рамките на 6 (шест) седмици от крайния срок на конкурса на предоставения телефонен номер и имейл адрес. В случай, че изборът на победител се забави поради технически проблем или поради някаква друга причина, Canon ще проведе конкурса възможно най-скоро, без да поема отговорност за евентуално такова забавяне. Решението на журито е окончателно и Canon няма да участва в обсъждания или кореспонденция.
2.3. Победителят трябва да потвърди, че приема наградата (както е посочено по-долу), в срок от 5 (пет) дни след получаване на уведомлението за спечелването на конкурса от Canon. Ако наградата не бъде приета от победителя в този период или ако избраният победител няма възможност да приеме наградата, както е посочено – ваучер на стойност 10 000 евро за почивка в дестинация или дестинации, избрани от победителя, чрез местната туристическа агенция Балкан Комфорт Д.М.С. ООД преди 31 декември 2017 г., Canon има право да оттегли предложението и да присъди наградата на следващия поред класиран участник.
3. НАГРАДА
3.1. Победителят в конкурса („победителят“) ще получи ваучер на стойност 10 000 евро за почивка в дестинация/дестинации по негов избор чрез местна туристическа агенция и може да вземе със себе си едно или повече лица в рамките на бюджета от 10 000 евро. Крайният маршрут трябва да бъде потвърден от Canon и победителя.
3.2 Наградата е предмет на условията на местните туристически агенции и Canon не носи отговорност в случай, че по някаква причина победителят получи отказ за определен полет или настаняване.
3.3 Всички пътувания трябва да започнат преди 31 декември 2017 г. и трябва да завършат до 30 септември 2018 г., като зависят от наличието на свободни места и не включват пътуване през Коледните празници (21 декември – 3 януари 2017/2018), Великден и всички други европейски официални празници. Всякакви други пътувания, настанявания, храни и напитки и други неща, които не са посочени в наградата, се уреждат от победителя и придружителя (ако има такъв) за тяхна сметка.
3.4 Наградата, ваучер с максимална стойност 10 000 евро (десет хиляди евро), осигурен от местна туристическа агенция – Балкан Комфорт Д.М.С. ООД, включва: самолетни билети с връщане в държавата на пребиваване или в държавата на заминаване, настаняване в избраната от Вас дестинация/дестинации, пълна застраховка за пътуване плюс всички такси за организиране и управление.
3.5 Победителят поема отговорност да осигури на собствени разноски всички необходими визи, валидни паспорти, ваксинации и, при поискване от Canon, да представи задоволителни доказателства, че е в състояние да пътува. Победителят и придружителят получават пътническа застраховка. Тази пътническа застраховка не включва предшестващи заболявания. Отговорност на победителя и придружителя е да покрият допълнителните разходи по включване в застраховката на предшестващи медицински проблеми и/или други допълнителни разходи, каквито могат да бъдат изискани, ако победителят и/или придружителят са на възраст 75 (седемдесет и пет) години или повече.
3.6 Наградата не може да се предостъпва или да се изисква изплащането й в пари. В случай, че тя не е налична по някаква причина, Canon има правото да предостави равностойна награда с не по-ниски параметри и/или стойност.
 3.7 Победителят носи отговорност за всички приложими задължения, свързани с печалбата. Победителят може да бъде помолен да предостави писмен, фотографски и/или аудиовизуален материал, свързан с наградата, по преценка на Canon.
3.8 Победителят се съгласява да участва в медийното отразяване след събитието и да участва с името и образа си според резонното желание и преценка на Canon.
3.9 Победителят също така се съгласява да документира наградата си с минимум 7 (седем) снимки и кратък текст ежеседмично за периода на ваканцията.
4. ГАРАНЦИИ
4.1 С включването си в този конкурс Вие потвърждавате, че вашето изображение е изцяло Ваша собственост и нищо в изображението не нарушава авторското или каквото и да е право на трета страна. С настоящото се задължавате да предпазите Canon от всякакви искове и претенции, произтичащи от или във връзка с употребата на вашето изображение от Canon, включително, но не само, искове, свързани с нарушаване на авторски права или права на търговска марка, нарушаване на правото на личен живот или публичност, накърняване на доброто име, морални щети и всякакви други лични или имуществени права в която и да е юрисдикция.
4.2 Чрез участието си в този конкурс също така потвърждавате, че преди да подадете заявка за участие, сте получили писмено разрешение от всяко едно лице, заснето във Вашето изображение (или от родителя или настойника на лицето, ако лицето е на възраст под 18 години), да включите изображението в заявката си за участие в конкурса.
5. РАЗРЕШЕНИЕ
Чрез участието си в този конкурс предоставяте на Canon вечно, безвъзмездно, неизключително, прехвърляемо разрешение за използване, редактиране, публикуване, превод, модифициране, адаптиране, предоставяне и разпространение на Вашето изображение по целия свят във всякакви медии, известни понастоящем или изобретени впоследствие, за всякакви цели. Вие се задължавате да попълните необходимите документи, за да формализирате горепосоченото разрешение по искане на Canon и изцяло за сметка на Canon.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *